26. september 2023

Stor interesse for Lilleåparken og dens fremtid

Mandag aften havde Favrskov Kommune indkaldt til Borgermøde omkring Lilleåparken, der i de kommende år skal undergå en større forandring. Der skal nemlig laves hele fem regnvandsbassiner i parken, som led i planen om kloakseparering i og omkring midtbyen.

Frem mod 2028 skal kloaksystemet i store dele af Hadsten separeres, således at regnvand og spildevand ryger hvert sit sted hen. Spildevandet skal på rensningsanlægget, mens regnvand skal i bassiner i Lilleåparken, hvor det renses og derefter ledes ud i Lilleåen.

Der skal laves hele fem bassiner/søer i Lilleåparken, og det er i den forbindelse vedtaget, at man vil inddrage byens borgere således at de kan komme med inputs til, hvordan parken og de kommende søer kan spille sammen og skabe en park, både til glæde for miljøet og borgerne i Hadsten.

Der var derfor indkaldt til Borgermøde mandag aften, og det havde særdeles mange valgt at tilmelde sig. Således var Lilleåsalen i Kulturhus Sløjfen fyldt til bristepunktet og man fornemmede ret hurtigt, at folk ikke blot var kommet for at få en gratis kop kaffe. Der var stor interesse for at høre omkring planerne for Lilleåparken, og spørgelysten var stor i det korte tidsrum der var sat af til spørgsmål.

Til en start bød tidligere borgmester Nils Borring velkommen, hvorefter projektleder ved Favrskov Kommune, Karin Smedegaard tog over. Hun skitserede, hvad projektet gik ud på, og gjorde det også klart, at noget var til debat, mens andet, herunder de fem bassiner/søer, ikke var det. Hun fortalte også, at man på et tidspunkt havde haft opkøb af ejendomme omkring Lilleåparken på tegnebrættet, men at man af økonomiske grunde var gået væk fra den idé.

Lilleåparken bruges i dag, som det ses på billedet, af mange forskellige aktører, og måske bliver der endnu flere brugere med en ny indretning?

Inden de fremmødte blev sendt i gruppearbejde, fortalte Julie Bjerre fra arkitektfirmaet Lytt Architecture, som skal stå for den visuelle udformning af Lilleåparken, omkring deres foreløbige tanker og gav herefter nogle eksempler på muligheder i en park med meget vand, som inspiration til gruppearbejdet. Her skulle grupperne udpege gode og mindre gode steder i parken, og efterfølgende blev der lagt op til brainstorm, hvor alle fik mulighed for at skrive idéer ned til, hvad en park som Lilleåparken kan bruges til og rumme af muligheder.

Nu går en arbejdsgruppe så i gang med at kigge på alle de mange forslag som er kommet i aften og via den digitale mulighed på kommunens hjemmeside, hvorefter helhedsplanen sendes i høring og derefter til vedtagelse i midten af 2024. De første regnvandsbassiner ventes opført i 2025, mens de sidste skal stå klar i 2028, så det er ikke et projekt der står klart lige om lidt, men altså en løbende proces hen over de kommende fem år.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler