27. maj 2024

Dorthe Gårdbo-Pedersen er ny præsident i Hadsten Rotary Klub

ByensNyt har talt med Dorthe Gårdbo-Pedersen der er ny præsident i Hadsten Rotary Klub. I en rotaryklub skifter man præsident hvert år.

Hvad er dit mål for din præsidentperiode?

Mit overordnede mål for præsidentåret er at bære Rotarys værdier videre og gøre en forskel for mennesker både i vores nære lokalsamfund og for mennesker ude i verden, herunder at bakke op om udryddelsen af Polio.

Hvad er en klubpræsidents opgave?

Som præsident for en Rotaryklub er den primære opgave at lede klubben. Dette indebærer helt konkret at lede de ugentlige Rotarymøder, som forløber over en fast skabelon, men derudover er man som præsident også bindeled ud til resten af Rotaryorganisationen, hvorfor der er en del koordinering og kommunikation med distriktet og derfra videre ud på nationalt og globalt niveau. I Hadsten Rotary Klub har vi en virkelig god struktur, der betyder, at mange opgaver ligger ude hos klubbens udvalg, og således er det præsidentens ansvar at samle trådene og sikre, at tingene kører. Det administrative ansvar ligger også hos præsidenten, som dog bakkes op af den valgte bestyrelse.

Som præsident udarbejder man også sit eget motto for præsidentperioden, og mit motto er ”Indhold & Udvikling”.

Kan du sætte lidt flere ord på dit motto: Indhold & Udvikling?

Indhold fordi det er en høj prioritet for klubben at skabe et mødeindhold, der bidrager til at udvide medlemmernes horisont. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at tiltrække gode foredragsholdere med spændende indlæg og højt fagligt indhold, som kan bibringe eftertænksomhed, viden og indsigt.

Udvikling fordi vi i Hadsten Rotary Klub står sammen om at udvikle os – individuelt og som gruppe. Vi vil gerne udvikle os og gøre en forskel – og dette rammer også plet i forhold til Rotarys overordnede værdigrundlag.

Vi skal som Rotary-klub blive ved med at udvikle os, men det skal ske med respekt for de traditioner og rammer, som er så vigtige her i vores lokale klub. I Rotarys formålsparagraf hedder det bl.a., at den enkelte rotarianer skal ”virke til gavn for international forståelse”. Styrkelse af vores internationale relationer er derfor også et indsatspunkt for klubben i 20-21 – selvom lige præcis dette punkt selvfølgelig er udfordret af den aktuelle Covid 19-situation.

Hvad har dit medlemskab af Rotary betydet for dig personligt?

Da jeg i 2007 flyttede til Hadbjerg, havde jeg primært mit netværk i Aarhus, hvor jeg havde boet indtil da og hvor jeg også arbejder, og så på Fyn, hvor jeg oprindeligt kommer fra. At blive medlem af Hadsten Rotary Klub har gjort en kæmpeforskel for mig personligt, fordi jeg via klubben har fået en stærk tilknytning til Hadsten og omegn.

Og så er Hadsten Rotary Klub for mig et uvurderligt netværk, der består af en masse skarpe mennesker, som jeg kan sparre med. Klubbens medlemmer dækker en bred vifte af kompetencer og specialer, og det er da noget af en gave at have adgang til. Stemningen blandt klubbens medlemmer er nærværende og varm, og det er derfor dejligt at komme til det ugentlige møde og få et skud ”positiv energi”.

Derudover betyder vores ugentlige Rotary-møder også, at jeg får udvidet min horisont og får indsigt i nogle områder, som jeg ikke er så velbevandret i. Man kommer til at høre nogle foredrag, som jeg under andre omstændigheder nok ikke ville have hørt, hvilket igen betyder, at jeg kommer hjem med ny viden og indsigt – eller stof til eftertanke.

Hadsten Rotary Klub har eksisteret siden 1966 og har ca. 60 medlemmer, der mødes en gang om ugen i eget mødelokale i Søndergade i Hadsten. I Danmark er der ca. 12.000 medlemmer af Rotary, organiseret i ca. 270 rotaryklubber

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler