23. september 2023

Flot nyt skolehjem på vej til Den jydske Haandværkerskole

Den jydske haandværkerskole (DjH) er i vækst og elevtallet vokser. På en moderne og eftertragtet skole stiller dette i sagens natur krav til både undervisningslokaler og boforhold. Idag bor hele 70% af skolens elever på skolehjemmet. DjH har i årene 2016-2019 udvidet med skolehjem, bistro og undervisningslokaler. Den flotte vækst afstedkommer, at der nu er behov for endnu en skolehjemsblok og arbejdet med byggeriet er allerede skudt i gang.

”Antallet af elever på DjH er siden 2012 vokset med 88 % til nu 1.360 årselever. Og i samme periode er andelen af elever, der ønsker at bo på skolehjem mere end fordoblet. Den nye skolehjemsblok har plads til 90 elever”, siger direktør Henrik Øelund.

Den nye skolehjemsblok rummer endvidere tre opholdsstuer og et større konferencelokale i par terre. Der bygges i alt 1.679 m2. Byggeriet er udbudt som totalentreprise og det er Erhverv og Bolig Byg A/S med hovedsæde i Randers, der forestår det. Byggeriet har en samlet pris på 32 mio. kr.  Byggeriet indbefatter også medvirken af de lokale aktører KE EL-installation A/S og HNJ Entreprenør A/S.

Byggeriet af det nye skolehjem forventes afsluttet i slutningen af oktober. Det indgår i det samlede bo- og fritidssystem, som herefter kan rumme 599 boende elever.

Fakta

  • DjH råder over 7,5 ha, har 34.000m2 etagemeter og beskæftiger 170 medarbejdere.
  • Omsætningen i 2019: 119 mio. kr.
  • I 2019 var i alt 5.300 personer på enten erhvervsuddannelse eller et kursus.
  • 2.088 elever boede i løbet af 2019 på DjH’s skolehjem med tilsammen 87.000 overnatninger.

Kilde: Anne Hansen Aamand

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler