22. maj 2024

Genvalg til erhvervsrådets bestyrelse

Om det var coronoforskrækkelsen der ikke helt havde sluppet taget i medlemmerne af Favrskov Erhvervsråd eller det skyldes det gode vejr og man i stedet havde foretrukket en aftentur til stranden melder historien ikke noget om. Men i hvert fald var der kun knap 30 deltagere til generalforsamlingen i Favrskov Erhvervsråd tirsdag aften.

Erhvervsrådet holder til dagligt til i Ågården i Hadsten, men generalforsamlingen var forlagt til DCC’s kantine i Hinnerup, hvor formanden Kent Jeppesen er direktør.

Generalforsamlingen lagde på klassisk vis ud med at vælge dirigent og sædvanen tro faldt valget på advokat Ole Steen Christensen, Hammel som med kyndig og rutineret hånd påtog sig opgaven. Han overlod starks ordet til formand Kent Jeppesen som i sin beretning kunne melde om et COVID 19 påvirket år med aflyste arrangementer men også om virtuelle møder med rimelig tilslutning og at man til trods for pandemien og det deraf afledte dalede aktivitetsniveau alligevel havde fået en lille forøgelse af medlemsantallet.

Siden sidste generalforsamlingen står Erhvervsrådet nu frit og uafhængigt af kommunen idet dog en stor del af det økonomiske grundlag for rådets aktiviteter fortsat finansieres herfra. Der er i den nye konstellation etableret et tæt samarbejde med kommunen om erhvervsservice og man havde endog modtaget et løft i det kommunale bidrag til aftalte aktiviteter

Formanden kunne dernæst fortælle at man med konsulentbistand havde fået trykprøvet vision og mission og fået lagt en ny strategisk kurs, som tegnede meget lovende og mere entydig. Favrskov Erhvervsråds nye vision hedder: Det er Favrskov Erhvervs vision at være den naturlige og mest oplagte uafhængige sparringspartner for erhvervsliv og kommune med henblik på, at Favrskov opnår og opretholder positionen som landets mest attraktive kommune at etablere og drive virksomhed i.

Rådet vil fremover arbejde med 6 strategiske fokusområder: Erhvervssupport, medlemstilbud, strategiske partnerskaber, erhvervspolitisk talerør, erhvervsklynger og Kommunikation, markedsføring og branding. Formandens beretning blev godkendt

Som et led i rådets revitaliserede strategi var der i bestyrelsen også ønske om at skifte navn fra Favrskov Erhvervsråd til blot Favrskov Erhverv. “Det er mere tidssvarende og navneskiftet er i fin tråd med, det skifte vi har markeret gennem den nye uafhængighed” lød det fra formanden. Den beslutning må dog afvente, idet det indebærer en vedtægtsændring og dertil var fremmødet ikke stort nok.

Den nye erhvervschef Jørgen Schytter orienterede om de kommende aktiviteter

Inden der var valg til bestyrelsen blev regnskab og budget godkendt og derefter kunne den nye erhvervschef Jørgen Schytter kort løfte sløret for en række af erhvervsrådets kommende aktiviteter, der bl.a. byder på netværksmøder, torsdagstræf, events, iværksættercafé, lederudviklingsforløb m.m.

Herefter var der valg til bestyrelsen. De nuværende medlemmer genopstillede og bestyrelsen består dermed stadig af: Formand Kent Jeppesen, DCC, næstformand Kim Petersen, Cleansafe, Peter V. Bertelsen, Global Stole, John Nielsen, OnlineSynlighed.dk og Jens Ole Staghøj, Hammel Furniture.

Suppleanterne blev: Throvald Horup, Homatic Engineering, Anders Juel, Sparekassen Kronjylland, Hadsten, Knud Silkjær, Balderus og Jan Winther, Velas.

Som optakt til både sommervejr og EM i fodbold blev generalforsamlingen sluttet af på parkeringspladsen foran DCC med fællessang af to fædrelandssange.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler