2. december 2023

HØSTen af fællesskabet

BYENSNYT, Gadespejlet, juli 2022 af Rikke Møller Antvorskov

Månedens gadespejlsskribent fortæller til ByensNyts læsere om, hvad hun har oplevet gennem sit hidtidige store frivillige arbejde ind i det lokale fællesskab i HØST.

Vidste du, at 39 % af alle danskere har frivilligt arbejde?

De er ikke bare hjælpsomme i generel forstand. De tager aktiv del i organiseret, frivilligt arbejde. De er besøgsvenner, træner miniputterne i fodbold, sidder i skolebestyrelsen eller vandværksbestyrelsen, passer Røde Kors-butikken, giver lektiehjælp eller laver kirkekaffe. Der findes utrolig mange måder at være frivillig på. Og der findes utrolig mange frivillig-opgaver at give sig i kast med. Når du deltager i frivilligt arbejde, gør du en forskel. Du gør noget til gavn for andre mennesker. Du er med til at skabe et fællesskab, men du bliver også selv en del af et fællesskab. Det kan godt være, du ikke får penge for frivilligt arbejde, men du får så meget andet.

De seneste 24 år har jeg været en del af fællesskabet omkring HØST.

Hvis du lige har glemt, hvad HØST er, så er det det lokale foreningsblad for Hadbjerg, Ødum, Selling, Langskov, Røved, Astrup, Tåstrup og alt det ind imellem. HØST står for Hadbjerg Ødum Selling Tidende, og det er et produkt af mange års fælles historie og identitet.

HØST er blevet vores fælles identitet

HØST er blevet vores fælles identitet, når vi refererer til HØST-området. Det har også givet navn til HØST-hallen og det nye HØST-huset. Og HØST if identificerer sig via sit navn også med bladet.

At HØST har haft så stor betydning og stadig har det i dag skyldes to ting. Dels er HØST-området unikt med sit sammenfald af skoledistrikt, sognegrænser og foreningsfællesskab, der skaber en fælles identitet. Dels er bredden af foreninger bag HØST altafgørende for bladets relevans for læseren. For over 39 år blev driftige folk i idrætsforeninger, skolebestyrelse, menighedsråd og borgerforeninger enige om at mødes om et foreningsblad. Det var virkelig godt set!

I stedet for det lille hæfte fra menighedsrådet, flyeren fra gymnastikforeningen, folderen fra idrætsklubben og plakaten på lygtepælen ved Brugsen, blev man simpelthen enige om at samle kræfterne i et fælles blad. Og det har lige siden været det HØST, vi kender i dag – et foreningsblad, der udelukkende ved frivillige kræfter udkommer 10 gange om året.

Redaktionen består også i dag af repræsentanter fra hver enkel forening. Gennem årene er det blevet til rigtig mange mennesker, der har siddet med i arbejdet omkring HØST. Det er måske også derfor, vi alle sammen tænker på HØST, som mit eget blad.

Som redaktør har jeg altid været stolt af at levere materiale til HØST og til at få lov at bære redaktørkasketten.

Det har været en fornøjelse at indgå i det frivillige redaktionsarbejde. Hvor er det dog dejligt at få indblik i foreningernes arbejde og ideer! Og sikke mange gode ideer, der altid har været blandt de mange, mange frivillige, der gennem årene har bakket op om foreningernes samarbejde i HØST.

De seneste måneder har foreningerne arbejdet på at finde en ny redaktør til HØST. Og de har brugt lejligheden til at spørge sig selv, om vi stadig har brug for HØST. Giver det mening at udkomme på papir? Findes der alternativer til et foreningsblad? Hvilke fordele eller ulemper giver det trykte medie?

Foreningerne meldte alle tilbage, at de ikke kan forestille sig HØST-området uden en fælles kommunikationsplatform.

Et blad er stadig det bedste medie

De vurderer desuden, at et blad stadig er det bedste medie. Her annoncerer foreningerne deres spændende arrangementer og arbejder aktivt med at udvide læserens udsyn i HØST-området. De har også givet hinanden håndslag på, at der inviteres på kryds og tværs af bygrænserne, og at foreningerne arbejder på at tage flere aktuelle, lokalrelevante temaer op i bladet.

Samarbejdet omkring HØST er en kunst. En kunst vi har mestret gennem de seneste 39 år, og gerne vil arbejde videre med og blive endnu bedre til. Men vi er også bevidste om, at det ikke kommer af sig selv. Her er HØST-redaktionen en god ramme omkring foreningernes tætte samarbejde og en god platform for samtalen.

Kun gennem foreningernes gensidige forståelse bevarer vi HØST, som et relevant talerør. Og foreningernes forståelse bygger på de aktuelt valgte bestyrelsesmedlemmernes forståelse. Derfor er det også vigtigt, vi hjælper hinanden med stadig at fortælle om HØST´s vigtige ide og identitet.

Er du frivillig i Hadbjerg, Ødum eller Selling, er du en del af den fortælling. Lige meget hvor du lægger dine frivillige kræfter, så er du en del af et fællesskab og en vigtig fortælling.

Det kan du godt være stolt af! Del de gode oplevelser. Fortæl de gode historier og inviter indenfor i fællesskabet.

Fællesskabet er stærkest, når vi er mange.

Nu er det tid til, at jeg giver stafetten videre, så der fortsat er gejst og glæde at finde på hver eneste side i vores lokale foreningsblad. Som andre før mig stod i spidsen for samarbejdet, kommer der også efter mig en fast ankermand.

Jeg lægger trygt frivillig-stafetten i hænderne på Bettina Bøje og en gruppe frivillige, som fremover vil passe godt på vores fælles HØST.


Rikke Møller Antvorskov

Rikke Møller Antvorskov bor i Ødum, er kordegn og daglig leder i Hadsten Storpastorat og har været en del af redaktionen på HØST – Hadbjerg – Ødum – Selling Tidende siden 1998 og har varetaget redaktørposten siden 2010. Hun har tidligere leveret en artikel til ByensNyt om en lokal vandrehistorie, den finder du her og denne gang er Rikke månedens gadespejlsskribent her på ByensNyt.

Du kan læse mere om Rikke her: Tæt på Rikke

Relaterede artikler