28. februar 2024

Lær Dansk ruster deres kursister til livet på arbejds-markedet

Af: Laura Asgeir Berg & Mia Zacho Bruun

I Hadsten ligger sprogskolen Lær Dansk, som er et tilbud til udlændinge, hvor de kan lære det danske sprog.  Lær Dansk lægger stor vægt på også at forberede deres kursister til at kunne begå sig i arbejdslivet.

“Prøv at sig ordene; ‘Rødgrød med fløde’.”

Når du kommer til Danmark som ikke-dansktalende, er det ofte de første ord, du bliver konfronteret med i mødet med det danske sprog. Dansk er et af de mest udfordrende sprog i verden, når det kommer til at lære et nyt fremmedsprog. Kombinationen af anvendelsen af adskillige vokaler og en utydelig udtale, gør det indviklet for udlændinge at afkode, og det er hér, at mange står af. Heldigvis er der mulighed for at modtage hjælp. Et af de steder, hvor det er muligt at prøve kræfter med det danske sprog, er på sprogskolen Lær Dansk i Hadsten. 

Lær Dansk tilbyder både almen undervisning og undervisning tilpasset specielt til den enkelte kursists behov. Formålet er at klæde kursisterne bedst muligt på i forhold til fremtidige jobmuligheder i samarbejde med Favrskov Kommune og virksomhederne i lokalområdet. Begge undervisningsformer varierer og foregår derfor ikke kun på et enkelt sted, men derimod kan undervisningen både foregå på uddannelsessteder, i virksomheder, online eller på sprogskolen.

To af de kursister, der det seneste år har tilbragt deres tid på Lær Dansk i Hadsten, er de to syriske kvinder Rokhash og Rozan. Til dagligt taler de kurdisk med deres familier derhjemme, men langsomt er dansk begyndt at blive en mere naturlig del af deres hverdag. 

De bor begge i Favrskov Kommune, hvor de dagligt konfronteres med de sproglige udfordringer og misforståelser, der opstår, når man eksempelvis møder sin nabo eller en anden forælder i barnets daginstitution og netop her, har Lær Dansk gjort en forskel for dem. To gange om ugen mødes de på sprogskolen. Ugens tre andre hverdage tilbringer kvinderne på deres praktikpladser; i køkkenet på Den Jydske Håndværkerskole og i Netto i Hinnerup, hvor de gerne pendler frem og tilbage for at være en del af en arbejdsplads. At arbejde er noget, som de to kvinder især værdsætter. 

27-årige Rozan lægger ikke skjul på, hvor taknemmelig hun er for at få muligheden for at afprøve et rigtigt arbejde. Rozan arbejder effektivt og sætter stor pris på at få lov til at udføre et grundigt stykke praktisk arbejde. 

Jeg fylder varer op på hylderne, gør rent og tjekker datoer. Jeg er meget glad for at være der, fordi jeg har en god chef og søde kollegaer, der hjælper mig meget, når der er noget, jeg har svært ved”, fortæller Rozan. 

Om et par måneder er deres tid på Lær Dansk forbi, og de skal videre. Hvad planerne for fremtiden er, er de bestemt ikke i tvivl om. Rokhash drømmer om at blive klinikassistent hos en tandlæge, mens Rozan ønsker at uddanne sig som pædagog på VUC.

Lær Dansk har tydeligvis succes med at undervise deres kursister og ruste dem til en fremtid på det danske arbejdsmarked, hvor der også kræves andre menneskelige kompetencer end blot det talte sprog. 

Relaterede artikler