17. juni 2024

Nye affaldsbeholdere på vej til dig

Vi nærmer os 1. maj, hvor den nye affaldssortering træder i kraft i Favrskov, og borgerne skal sortere 10 typer affald derhjemme. Fra uge 8 begynder Favrskov Forsyning at bringe de nye affaldsbeholdere ud. I samarbejde med beholderleverandøren PWS og fragtfirmaet PHP Service er Favrskov Forsyning i fuld gang med at samle ca. 50.000 affaldsbeholdere og gøre dem klar med piktogrammer og vejledninger til sortering. Leveringen af de nye beholdere sker løbende i perioden fra 20. februar frem til 16. april.

 • “Det er rigtig mange beholdere vi skal gøre klar, bringe ud og hente hjem, hvilket er en stor logistisk opgave. Og vi ved også fra andre kommuner, at der kan komme uforudsete udfordringer, der kan medføre besværlige situationer for borgerne. Men vi gør det så hurtigt og effektivt som muligt for at mindske gener i overgangsfasen til den nye ordning”, forklarer Lone Bejder, projekt- og udviklingschef fra Favrskov Forsyning. “Når du får dine nye beholdere, må du gerne tage dem i brug”
 • Men herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på:
  Har du et stativ med sæk til restaffald?
  Hvis du har et stativ til dit restaffald, skal du fortsætte med at bruge det til og med sidste tømning i april. Herefter skal du lægge dit sorterede affald i den nye beholder til rest- og madaffald.
  Ny beholder til rest- og madaffald
  Du skal (hvis du ikke har en sæk til restaffald) begynde at bruge din nye beholder til restaffald, når du får den. Dog vil beholderen frem til 1. maj kun blive tømt som restaffald efter den nuværende ordning. Du skal derfor først sortere madaffald fra den 1. maj.
  Ny beholder til papir, pap og tekstilaffald
  Beholderen vil først blive tømt efter 1.maj. Er beholderen fuld, kan du aflevere ekstra papir, pap og tekstilaffald på genbrugspladsen.
  Ny beholder til plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal
  I denne beholder skal du sortere efter den nye ordning og de nye affaldstyper. Men frem til 1. maj tømmes beholderen efter samme tømmekalender som den “gamle” genbrugsbeholder.
  Kassen til farligt affald
  Du må gerne lægge batterier, malingsrester og andet farligt affald i kassen. Skraldemanden kan dog først ombytte kassen efter 1. maj, hvor den nye ordning træder i kraft.
  Hvad med de “gamle” beholdere?
  Overgangen til den nye ordning indebærer både levering af nye beholdere og hjemtagning af de gamle. Ifølge Favrskov Forsyning medfører det en kort periode med op til fem beholdere:
 • “Når vi har leveret de nye beholdere, vil vi både tømme og hente de gamle beholdere indenfor en uge. Som borger kan man derfor opleve en kort periode, hvor man har fem beholdere stående – både nye og gamle”, siger Lone Bejder og tilføjer:
  “Det er derfor vigtigt, at de gamle beholdere ikke længere anvendes, når man har modtaget de nye beholdere, og at de gamle beholdere står synligt fremme på ejendommen, så vi kan finde dem”.
  Ekstra affald i overgangsfasen
  Overgangen til den nye ordning betyder også, at det er en helt ny renovatør, der efter 1. maj skal tømme beholderne efter nye ruter og tømmeplaner. Det kan medføre, at der på nogle adresser kan gå længere tid end normalt fra tømning af gamle beholdere til tømning af nye. Men heldigvis er der mulighed for at komme af med ekstra affald.
 • “Hvis nogen fylder de nye beholdere inden den planlagte tømning i overgangsfasen, kan de stille en sæk med det ekstra affald ved siden af sin beholder. Så tager skraldemanden det hele med. Derudover sørger vi for, at det er muligt at aflevere de samme typer affald på genbrugspladsen, hvis det er nødvendigt at komme af med ekstra affald. Sorteringen er dog lidt anderledes på genbrugspladsen i forhold til beholderne. I en begrænset periode vil der ved henvendelse til genbrugsvejlederen også være mulighed for at aflevere restaffald på pladsen. Dette gælder dog kun i den bemandede åbningstid”, oplyser Lone Bejder.
  Boliger med fælles affaldsløsning
  Boliger, der har en fælles affaldsløsning med sine naboer, vil få leveret nye beholdere i perioden fra den 13. marts til den 16. april. Når de nye beholdere er leveret her, er de klar til brug.
  Mere info
  På favrskovforsyning.dk/nysortering finder du mere information om den nye sortering samt yderligere oplysninger om levering af de nye beholdere.
 • Fakta:
  Den nye sortering træder i kraft 1. maj 2023.
   De 10 affaldstyper, der skal sorteres er: Restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, plast, mad- og drikkekartoner, glas, metal og farligt affald.
   En-familieboliger går fra to til tre beholdere plus en rød kasse til farligt affald.
   Husstande med fælles affaldsløsning – fx etageejendomme – skal sortere på samme måde, men beholderne kan være forskellige.

 • Kontakt for yderligere oplysninger:
  Lone Bejder, projekt- og udviklingschef i Favrskov Forsyning
  Tlf. 40 95 20 53 / lb@favrskovforsyning.d
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler