27. maj 2024

Nye ruteforløb for busserne på vej – fra 2021

Fra sommeren 2021 skal buspassagerne i Hadsten og de øvrige byer i 8370 vende sig til nye busruter og rutenumre. Tirsdag aften blev en ny kollektiv trafikplan behandlet.

Der er lagt op til ændringer for de regionale busser i Hadsten og omegn. Disse ændringer berører ruterne 115, 117, 118 og 221.

Det fremgår af en ny kollektiv trafikplan for Favrskov Kommune, som kommunen har udarbejdet i samarbejde med det regionale trafikselskab, Midttrafik. Formålet med dette samarbejde har været at få kortlagt den nuværende betjening og komme med forslag til forbedringer af betjeningen. Af de mindre byer i 8370 er der lagt op til en forbedring af betjeningen af Vissing og Voldum. For Voldum bliver der forbedring af forbindelser til Randers.

Der bliver i januar 2021 mulighed for at kommentere køreplanen. Hvis dette ikke giver anledning til ændringer, vil følgende ændringer blive implementeret i ved køreplanskiftet i sommeren 2021:

  • Rute 115: Denne rute bliver nedlagt og erstattet af nye ruteforløb på rute 117 og 118.
  • Rute 117: Nyt ruteforløb. Det eksisterende ruteforløb mellem Langå og Hadsten opretholdes. Fra Hadsten overtager den ruteforløbet for rute 115 og kører til Hinnerup.
  • Rute 118: Denne rute kommer til at være todelt – 118 og 118 Lyn. Førstnævnte vil køre Randers – Hadsten – Selling – Ødum – Aarhus, og “lynbussen” vil køre Randers – Hadbjerg – Ødum – Aarhus.
  • Rute 221: Denne rute bliver opgraderet mellem Voldum og Randers, og der bliver indsat en flexbus i aften og weekend.

Herunder ses den fremtidige rutekort for den kollektive trafik i Favrskov Kommune.

Forslag til den fremtidige betjening med busser i Favrskov Kommune fra køreplanskiftet 2021. Kilde: Kollektiv Trafikplan for Favrskov Kommune – Midttrafik.
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler