28. februar 2024

Enigt byråd bag budgetforslag

Budgetforslaget indeholder serviceudvidelser på 28,8 mio. kr. på særligt børne- og skoleområdet, hvor der bl.a. afsættes en pulje på 9,2 mio. kr. til en styrket indsats for inkluderende fællesskaber i folkeskolen, der skal bidrage til at vende udviklingen i antallet af børn, der henvises til specialundervisning. Budgetforslaget indeholder også reduktioner på knap 11,5 mio. kr. samt et anlægsbudget på 117,2 mio. kr.

I budgettet for 2021-24 er der afsat mere end 50 mio. kr. til at vedligeholde kommunens bygninger – herunder foretage de nødvendige indeklimaforbedringer og det rummer også byggeriet af et helt nyt plejecenter i Hadsten.

Du kan læse mere om budgetforslaget der har opbakning fra alle byrådsmedlemmerne her.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler