23. september 2023

Hvordan skal Lilleåparken se ud i fremtiden

Blandt andet på grund af klimaforandringer, skal Favrskov Kommune i løbet af 2023, udarbejde en helhedsplan for Lilleåparken i Hadsten, og her kan du som borger få medindflydelse.

Det sker ved et Borgermøde i Sløjfen den 21. august, hvor man har mulighed for at komme med forslag og visioner for parkens fremtid.

Den primære årsag til omdannelsen er behovet for klimatilpasning i området for at undgå oversvømmelser. Tidligere projekter har allerede gennemført klimatilpasningsinitiativer i Kollerup Enge og Hadsten midtby, og nu er det tid til at fokusere på Lilleåparken. 
Samtidig skal der foretages kloakseparering, og Favrskov Forsyning har derfor brug for at etablere forsinkelsesbassiner til regnvandshåndtering i parken, skriver kommunen på deres hjemmeside.

Man vil dog også gøre parken til et attraktivt sted at være, så det kan blive et samlende sted i byen for fællesskaber og oplevelser. Derfor håber kommunen på, at så mange som muligt vil komme med input til parkens fremtid. Samtidig vil der være mulighed for at give digitale input til helhedsplanen fra den 17. til den 23. august 2023.

Tilmelding til arrangementet sker via kommunens hjemmeside.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler