19. maj 2024

Konservative: Sådan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Vi har modtaget følgende indlæg fra den Konservative byrådsgruppe, der kommer med bud på, hvordan man får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Tekst: Konservative Favrskov

Vores samfund har brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Vores virksomheder har brug for det, og for mange unge er en erhvervsuddannelse vejen til et spændende, udfordrende og givende arbejdsliv.

Det Konservative Folkeparti i Favrskov præsenterer nu en række initiativer, der har det formål at få flere lokale unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det Konservative Folkeparti glæder sig til at diskutere initiativerne med resten af byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

“Vi ønsker fra konservativ side, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Derfor ønsker vi en målrettet indsats for at fremme erhvervsuddannelserne blandt de unge i Favrskov, og det er derfor, at vi lægger vores forslag frem,” siger Anne-Sophie Schjønning Eriksen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti og næstformand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov.

“Vi er meget bevidste om, at en sådan styrket indsats vil kræve både politisk dedikation og for nogle dele også en finansiering. Vi er klar til det arbejde, og vi glæder os til at søge opbakning til forslagene hos byrådets øvrige partier,” siger Anne-Sophie Schjønning Eriksen.

Mette Nøhr, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov, tilføjer:

“Det er vigtigt, at vi taler erhvervsuddannelserne op og sætter fokus på alle de døre, som en erhvervsuddannelse åbner. Som samfund har vi brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og det har vores virksomheder i høj grad også.”

“Vi håber og tror fuldt og fast på, at de initiativer, vi foreslår, vil bidrage væsentligt til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at understrege, at de nævnte tiltag rettes mod både folkeskoler og friskoler i Favrskov Kommune, så vi får alle unge med,” siger Mette Nøhr.

De konservative initiativer:

1. Erhvervspraktik for lærere 

Vi vil arbejde for, at lærere i folkeskolen får mulighed for at deltage i erhvervspraktikophold og besøge erhvervsskoler, hvilket vil kunne øge deres kendskab til erhvervsuddannelserne og dermed motivere dem til at promovere håndværksfagene.

2. Målrettede virksomhedsbesøg for elever 

Alle elever bør tilskyndes til at deltage i målrettede virksomhedsbesøg med fokus på erhvervsuddannelserne. For at skabe motivation og gejst hos eleverne kan besøgene tilrettelægges efter deres interesseområder.

3. Skolepraktik med fokus på praktiske fag 

Vi vil indføre en skræddersyet indsats for elever, der trives bedre med praktiske fag frem for boglige, hvor vi kombinerer den almindelige skoledag med erhvervspraktik.

4. Styrket samarbejde mellem skoler, virksomheder og kommune 

Vi vil etablere synlige bindeled mellem skoler, virksomheder og kommunen for at sikre en smidig koordinering af initiativer og ressourcer målrettet erhvervsuddannelserne.

5. Virksomhedskoordinator 

For at prioritere området yderligere ser vi gerne, at der ansættes en virksomhedskoordinator i Favrskov Kommune, hvis primære opgave er at facilitere kontakten mellem skoler og virksomheder.

6. Fritidsjobs som indgang til erhvervsfaglige uddannelser 

Vi vil iværksætte en indsats for at fremme fritidsjobs til unge som en indgang til både virksomheder og erhvervsfaglige uddannelser. Dette vil vi blandt andet gøre ved at oprette en fritidsjob-portal, hvor virksomheder, kommune og private kan opslå fritidsjobs, som er tilgængelig for alle.

Relaterede artikler