18. maj 2024

Ny 10. klassemodel med fokus på valg af ungdomsuddannelse

Fra skoleåret 2021/22 er 10. klasse i Favrskov Kommune klar i en ny udgave med tre nye spor.

Elever, lærere, ledere, forældrebestyrelser og relevante ungdomsuddannelser har været involveret i analysen af, hvordan tilbuddet om 10. klasse skal udvikle sig. Søgningen til 10. klasse er steget markant de seneste par år. Til det nuværende skoleår søgte 121 elever tilbuddet, mens det endelige elevtal blev på 79 elever i skoleåret 2019/20.

I forbindelse med analysen af tilbuddet er der gennemført en spørgeskemaanalyse, og den viser blandt andet, at geografien spiller ind, når eleverne skal vælge et tilbud, der passer dem. Derfor vil der fortsat være 10. klasse i både Hadsten og Hammel.

I det nye tilbud får eleverne mulighed for at vælge mellem tre spor:

  • Et virksomhedsspor (almen 10. klasse)

Sporet har fokus på samarbejde med lokale virksomheder med blandt andet det formål, at eleverne får et tydeligt billede af de forskellige brancher.

  • Et fagligt/bogligt spor (almen 10. klasse)

Sporet har fokus på at skabe et fagligt løft og øget brobygning på henholdsvis erhvervsskoler og gymnasier, så eleverne gennem et længere forløb på de respektive uddannelsesinstitutioner får et reelt indtryk af arbejdsformer og det faglige niveau.

  • Et erhvervsfagligt spor (erhvervsklasse)

Sporet er organiseret, så eleverne både får 10. klasse og det første grundforløb (GF1) af en erhvervsuddannelse i løbet af skoleåret. Modellen gennemføres i samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten. Der planlægges som udgangspunkt med 15-20 elever i ordningen.

Anne Gammelby Lybecker, skolechef i Favrskov Kommune, glæder sig over, at byrådet nu har godkendt udviklingen af 10. klasse:

– Vi har lavet en grundig analyse af tilbuddet, og jeg er meget glad for, at så mange parter har bidraget og givet deres mening og erfaring videre. Det har været yderst brugbart. Med det nye tilbud kan vi i endnu højere grad imødekomme de enkelte elevers behov og understøtte dem både fagligt og socialt. Men især vil de differentierede tilbud gøre det nemmere for eleverne at samle konkrete erfaringer med forskellige brancher og ungdomsuddannelser – så de kan blive mere afklaret i forhold til, om de vil gå videre med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler