24. maj 2024

Kom til brugermøde i Sløjfen

Bestyrelsen i Hadsten Kulturhus Sløjfen og Hadsten Bibliotek inviterer hermed til årsmøde for brugere og interesserede

Søndag d. 1. marts 2020, kl. 10 i Café Sløjfen

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Velkomst v. husets daglige leder Irene Bartholin Poulsen
  2. Valg af ordstyrer
  3. Præsentation af bestyrelsen
  4. Formandens resumé af forgangne årsplan og præsentation af den nye
  5. Udbygning af Sløjfen. Status på projektet fra Kultur- og Fritidschef Ulla Egeberg.
  6. Tanker og idéer fra brugermødets deltagere
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer/stedfortræder til bestyrelsen

9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før årsmødet.

Sløjfens bestyrelse byder på en kop kaffe og et rundstykke.

Tilmelding gerne mindst to dage før mødet til Jan Erik Elgaard eller på Hadsten Bibliotek tlf. 8964 1580

På vegne af bestyrelsen

Jan Erik Elgaard mail@elgaardmancom.dk  og mobil tlf. 2088 8618

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler