27. maj 2024

Hastigheden skal ned gennem Lyngå 

På den næste møde i Teknik- og Miljøudvalget skal politikerne tage stilling til et trafiksikkerhedsprojekt, der skal øge trafiksikkerheden i Lyngå. Forvaltningen indstiller, at der afsættes 250.000 kr. til etablere fartbump på Hammelvej ved indkørslerne til Lyngå. 

Formålet er af sænke hastigheden gennem byen. Målingerne viser, at  gennemsnitshastigheden gennem Lyngå er 53,0 km/t i byzone. 85 % af køretøjerne kører dog 59,8 km/t. 

Kortbilag til forvaltningens indstilling om etablering af hastighedsdæmpende tiltag i Lyngå. Kilde: Favrskov Kommune

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler