12. april 2024

Ny lokalplan skal give mulighed for nye haller til padeltennis i Ginneruplund

Lokalplan på vej: På det seneste møde i Plan- og Landdistriktsudvalget har lokalpolitikerne besluttet at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for et erhvervsområde i det sydlige Hadsten.

Området er allerede i den gældende “Lokalplan 328 – Ginneruplund” udlagt til erhvervsområde. Men den gældende lokalplan giver ikke mulighed for at opføre bygninger til fritidsformål. Dette er ifølge startredegørelsen baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan, der skal erstatte Lokalplan 328 for det område, som er vist på kortet herover.

Ifølge startredegørelsen er det ønsket, at der både skal etableres indendørs og udendørs baner til at dyrke padeltennis-sporten.

Når der foreligger et færdigt lokalplanforslag, vil det blive sendt i offentlig høring, så alle med interesse får mulighed for komme med kommentarer til planens indhold.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler