17. juni 2024

Ældre Sagen holder valgmøde i InSide

Ældrepolitik er et vigtigt tema i den aktuelle valgkamp, og nu sætter Ældre Sagen i Favrskov ekstra fokus på emnet. For hvad mener de lokale folketingskandidater om fremtidens udfordringer, når det handler om de ældre og svage medborgere.

Det får kandidaterne chancen for at forklare, når Ældre Sagen holder et stort valgmøde mandag 24. oktober kl. 19 i InSide i Hammel.

”Vi synes, det er vigtigt, at borgerne kender deres lokale folketingskandidats holdning, inden vedkommende måske bliver valgt og skal være med til at lovgive på Christiansborg,” forklarer Hugo Strunge Frank. Han er formand for koordinationsudvalget, der består af repræsentanter for Ældre Sagens afdelinger i Hadsten, Hammel og Hinnerup. Strunge Frank understreger, at alle er velkomne til valgmødet – også dem, som ikke er medlem af Ældre Sagen.

”Vi håber på en god debat, som bliver styret af provst emeritus Anders Bonde. Kandidaterne er på forhånd orienteret om, at emnerne vil være folkepensionisternes økonomi, manglen på arbejdskraftog fremtidens ældrepleje,” oplyser Hugo Strunge Frank, der også lover god tid til, at tilhørerne kan stille spørgsmål til panelet. Der er i øvrigt skrivetolkning for hørehæmmede.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler