21. februar 2024

Bliv klogere på ny frokostordning til visiterede borgere

Et enigt byråd vedtog i Budget 2021-2025 at indføre en ny frokostordning til borgere, der visiteres hjælp til at anrette frokost.

Den nye frokostordning har været et tilbud til de berørte borgere siden 1. januar 2021.

– I hjemmeplejen har det for ofte været oplevelsen, at borgerne har svært ved at overskue indkøb til frokost, ligesom mange er småt spisende. Det betyder, at maden i flere tilfælde har været for gammel og fordærvet. Med frokostordningen sikres et varieret og ernæringsrigtigt tilbud, hvor borgerne har mulighed for at vælge mellem en række forskellige smørebrødspakker. Ordningen har på det seneste været omtalt i flere læserbreve og opslag på sociale medier på en måde, der skaber forvirring, uklarhed og bidrager til et forkert billede af ordningen. Det vil vi gerne undgå ved her at præsentere ordningen nærmere, siger Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune til kommunens hjemmeside.

Hvad består tilbuddet af?

Man kan visiteres til frokostordningen, hvis man ikke selv kan stå for den daglige madlavning. Tilbuddet er en smørrebrødspakke, der består enten af en lille pakke med to halve stykker brød eller en stor pakke med tre halve stykker rugbrød. Pakken indeholder også smør og pålæg, der er pakket separat. Pålægget kan eksempelvis være leverpostej med sky, steg med rødkål eller æg med cherrytomat.


Mulighed for individuel tilpasning

Smørrebrødspakkerne, der leveres hjem til borgerne en gang om ugen, kan tilpasses efter individuelle behov. Eksempelvis kan man få en udgave tilpasset borgere med dårlig tyggefunktion, ligesom man kan få bondebrød, der er lettere at tygge end normalt rugbrød. Det er endvidere muligt at bestille suppe som alternativ til smørrebrødet.

Indførelse af den nye ordning – mulighed for prøvesmagning

De borgere, der forud for indførelsen af ordningen har været visiteret til hjælp til at anrette frokost, er blevet orienteret om overgangen til den nye ordning og indholdet i smørrebrødspakkerne. Derpå har alle berørte borgere fået en prøveperiode på 14 dage, hvor de har haft mulighed for at prøvesmage smørrebrødspakkerne og vælge den nye frokostordning til eller fra. På den måde er der lavet en overgangsordning for de borgere, som hidtil har fået hjælp til anretning af frokost. Borgere, der efter 1. januar 2021 visiteres til hjælp til at anrette frokost, tilbydes automatisk den nye frokostordning.

Da ordningen blev indført ved årsskiftet var 47 borgere visiteret til anretning af frokost. Lige nu er der 11 borgere på den nye frokostordning, hvoraf seks var på den gamle ordning og fem er nyvisiterede borgere.


Hvad er økonomien i den nye ordning?

Borgerne betaler 20 kr. for den lille smørrebrødspakke og 30 kr. for den store smørrebrødspakke.

Det har såvel i læserbreve som andre indlæg været fremhævet, at indførelsen af frokostordningen medfører en besparelse for kommunen. Det er korrekt.

Den nye frokostordning reducerer udgiften til ordningen med samlet set 170.000 kr. om året. Besparelsen kunne have været højere, men byrådet valgte ved budgetvedtagelsen at bruge nogle af de sparede midler på at yde et tilskud pr. smørrebrødspakke på 5 kr.

Besparelsen fremkommer ved, at personalet bruger mindre tid på at anrette maden i forhold til tidligere, da de skulle anrette borgerens egen indkøbte mad. Dertil kommer, at personalet undgår at handle ekstraordinært ind, hvis borgeren eksempelvis ikke selv har købt ind, eller hvis maden i køleskabet er blevet for gammel.

Kombineret med, at tilbuddet er varieret og ernæringsrigtigt, var det byrådets opfattelse, at tilbuddet samlet set var et kvalitetsløft. Et kvalitetsløft, der samtidig gav mulighed for at prioritere midler til anden form for velfærd.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler