20. august 2022

Borgermøde om veje aflyses

Favrskov Kommune er i gang med et storstilet projekt, der skal gøre private fællesveje til kommunale veje, og nu er turen kommet til blandt andet 8450 Hammel.

I morgen var der således indkaldt til borgermøde omkring opklassificeringen af de private fællesveje i den vestlige og nordlige del af kommunen, men grundet for få tilmeldte, aflyses mødet, der var planlagt til afholdelse i den store sal i InSide.

Du kan læse mere om projektet med omklassificeringen af veje på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler