1. december 2023

Virtuel konference sætter gang i inkluderende fællesskaber

Thomas Nordahl, professor i pædagogik på Høgskolen i Innlandet i Norge, var hovedtaleren på den virtuelle konference i går med oplæg om forskning og erfaringer med inkluderende fællesskaber.  

Skærme, lys, mikrofoner og kameraer sørgede for, at den virtuelle konference nåede ud til modtagerne. Omkring 220 personer så med hjemme fra deres egne computere (medarbejdere, forældre og øvrige interesserede), 20 bestyrelser var samlet rundt omkring på skoler og i institutioner og så med fra skærm, og størstedelen af byrådet, repræsentanter fra Handicaprådet samt fra et særligt rådgivende panel var samlet i den store sal i InSide i Hammel.  

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, var med i InSide:

“Med budgetaftalen står en enigt byråd bag indsatsen om at styrke de inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler. Konferencen i går bidrog til en fælles forståelse af de udfordringer og den vej, vi nu skal gå i vores organisation for at lykkes med at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn og unge. Det kræver, som Nordahl også understregede i går, at vi står sammen på tværs af byråd, forældre og vores institutioner. Det afspejlede konferencen også, at vi gør. Det afgørende bliver nu, at der decentralt arbejdes videre med, hvordan indsatsen konkret skal implementeres i de enkelte dagtilbud og skoler samt i PPR. Det håber jeg, at konferencen har været med til at give et fælles afsæt for”, fortæller hun til Favrskov Kommunes hjemmeside. 

Der var linet op med masser af elektronik i den store sal i Inside I Hammel. Foto: Favrskov Kommune

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler