Dronefoto af byggemodningen på Seglager. Foto: Favrskov Kommune.

Under denne overskrift præsenterer Favrskov Kommune Hadsten på hjemmesiden Flyt til Favrskov der er udarbejdet for at fortælle om de mange muligheder for bosætning i kommunen.

På siden er kommunens større byer samt bl.a. også udstykninger i Vissing og Voldum præsenteret med egne sider og der er små fortællinger om tilflyttere og årsager til deres valg af området. Om Hadsten står der, at der her er “alt, hvad du skal bruge i hverdagen af daginstitutioner, skoler, gymnasium, øvrige uddannelsesinstitutioner, dagligvarebutikker og et bredt udvalg af detailbutikker.”

Vil du læse om kommunens beskrivelse af Hadsten kan du følge dette link: Flyt til Hadsten.

Siden rummer også fine beskrivelser af de to store nye udstykninger i Hadsten; Flegebakken og Sejlager med ledige grunde, grundpriser mm.

Kommunen har derudover produceret små film om Sejlagergrundene, der pt. florerer på de sociale medier.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er medstifter af og formand for Favrskov Revyen i Hadsten. Han er derudover formand for Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, næstformand for Favrskov Gymnasium og medforfatter på to bøger.