26. februar 2024

Kommuneplan 2021-32: Nye vejreservationer i Hadsten

Tema: Netop nu er et forslag til en ny kommuneplan i høring. Derfor vil vi på ByensNyt.dk/8370 formidle til jer, hvad der er nyt sammenlignet med den gamle kommuneplan i en række artikler.

Nye vejreservationer: Dette er andet afsnit i en serie, som omhandler forslaget til en ny kommuneplan, der netop nu er i offentlig høring. I en kommuneplan bliver der almindeligvis udlagt nogle korridorer, som man ønsker at reservere til en ny vejforbindelse. Dette er ikke ensbetydende med, at vejprojektet bliver realiseret, men snarere en udpegning af områder, hvor kommunen ikke ønsker, at f.eks. bliver bygget noget, der umuliggør en senere realisering. Læs mere om vejreservationer her.

I denne artikel gennemgår vi nogle af de vejforbindelser, som var med i kommuneplanen fra 2017, men i kommuneplanforslaget ikke længere er en vejreservation. Derudover gennemgår vi nogle af de nye vejreservationer, som også er at finde i det nye forslag. Ved at klikke på dette link, kan du få et kort over vejreservationer i 8370 Hadsten i kommuneplanforslaget 2021-2032.

En vejplan med prioritering af de forskellige vejprojekter vil ifølge kommune blive udarbejdet på et senere tidspunkt.

Østlig ringvejsforbindelse, Hadsten

Kommuneplanen fra 2017 indeholdte en række vejreservationer til et omfattende ringvejssystem omkring Hadsten, herunder en ringvejsforbindelse fra det nordlige Hadsten og øst om byen til Selling, se Kort 1 herunder.

Kort 1: Skærmklip fra kommuneplanen 2017-2029.
Kort 1: I Kommuneplan 2017-2029 ovenstående vejreservationer for potentielle vejforbindelser i Hadsten udpeget. Skærmklip fra Favrskov Kommune med baggrundskort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Den østlige ringvejsforbindelse er i forslaget til en ny kommuneplan reduceret fra et større vejanlæg til en mindre løsning, som kan ses på Kort 2 herunder. I den nye kommuneplan er der lagt op til en forlængelse af Skovvangsvej samt en udretning af Hadbjergvej.

Kort 2: Skærmklip fra kommuneplanforslaget 2021-2032.
Kort 2: I forslaget til Kommuneplan 2021-2032 er ovenstående vejreservationer for potentielle vejforbindelser i Hadsten udpeget. Den grønne linje er en korridor, der er reserveret til kollektiv trafik og en stiforbindelse. Skærmklip fra Favrskov Kommune med baggrundskort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Sydvestlig ringvejsforbindelse, Hadsten

I november 2020 blev en forlængelse af Vestre Ringvej indviet mellem Nygårdsvænget og Toftegårdsvej. I forslaget til den nye kommuneplan er der lagt op til en yderligere forlængere på længere sigt, som vist på Kort 2 ovenfor.

Dette er en reduceret version af den vejreservation, som var at finde i Kommuneplan 2017-2029, se Kort 1. De øvrige reservationer til vejanlæg i Ginneruplund opretholdes næsten uændret.

Nordlig omfartsvej, Hadsten

På Kort 1 er der vist en nordlig omfartsvej fra rundkørslen mellem Kirkevej, Nordre- og Vestre Ringvej og til et sted på Randersvej nord for Nørre Galten. Denne vejreservation er ikke en del af forslaget til en ny kommuneplan.

Omfartsvej, Vissing

Som noget nyt i det aktuelle forslag til en ny kommuneplan, er der i Vissing reserveret en korridor til en mulig omfartsvej. Selve reservationen går, som vist på Kort 3 herunder, fra Vissingvej til Hovhedevej øst om landsbyen.

Kort 3: I forslaget til en ny kommuneplan 2021-2032 er der reserveret en korridor til en omfartsvej i Vissing. Kilde: Favrskov Kommune og baggrundskort Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Det er vigtigt at understrege, at de vejreservationer, som er at finde i forslaget til en ny kommuneplan ikke er ensbetydende med, at der bliver anlagt en vejforbindelse. Det vil altid kræve en mere detaljeret planlægning og anlægsbevilling fra byrådet, før projektet kan blive realiseret – hvis det altså nogensinde bliver det.

På ByensNyt.dk/8370 vil vi gerne fortælle læserne, hvad der er nyt i forslag til Favrskov Kommuneplan 2021-2032 sammenlignet med den gældende kommuneplan fra 2017. Find alle artiklerne i temaet ved at klikke på billedet herover. Hvis du savner en artikel om et andet emne, så tøv ikke med at kontakte os.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler