17. juli 2024

Nye byggegrunde sat til salg i Hadsten

Ginneruplund: I den sydlige del af Hadsten har der længe været gang i byggeriet af nye parcelhuse på Flegebakken, der er første etape den store lokalplan for den nye bydel Ginneruplund. Selvom ikke alle grunde er solgt på Flegebakken, så har kommunen valgt at udstykke endnu en etape, da det har vist sig, at der har været større efterspørgsel efter de jævne og billige byggegrunde.

Udstykningens første etape består af 27 grunde og sendes i udbud den 23. april 2020.

I alt er udstykningen på 64 boliggrunde, hvoraf ni grunde er reserveret til en udstilling af huse, der muligvis bliver gennemført i 2021. Der kan læses mere om dette på flyttilfavrskov.dk.

Byggemodningen blev besluttet i slutningen af 2018 og siden har der været gang i arbejdet med at byggemodne, dvs. anlægge veje, kloak og andre forsyningsledninger, og gennemføre arkæologiske undersøgelser af området. Resultatet af denne undersøgelse kan ses her.

Den nye boligvej har fået navnet Seglager, og dermed fortsættes traditionen med at navngive vejene i området efter gamle landbrugsredskaber. Navnet Flegebakken har dog en dobbeltbetydning – dels, at den er beliggende på Flegegårdens jorder, men også, at flege er den tyske betegnelse for landbrugsredskabet plejl.

Oprindeligt skulle denne vej have navnet Oldenbakken, men dette blev ændret for at skabe sammenhæng med nabovejen, Flegebakken.

Som et kuriosum kan det nævnes, at den nye bydel er opkaldt efter en ny nedreven gård, der var beliggende på Skanderborgvej 21, og som tidligere var ejet af sognerådsformand Peder Pedersen for Vitten-Haldum-Hadsten Kommune, der eksisterende indtil etableringen af Hadsten Kommune i 1966.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler