12. april 2024

Nyt boligområde kan være på vej i Hadbjerg

Hadbjerg: En privat grundejer har henvendt sig til kommunen med henblik på at udvikle et nyt boligområde i den sydvestlige del af Hadbjerg. Det fremgår af referatet fra tirsdagens møde i kommunens planudvalg.

Grundejeren ønsker at udvikle et boligområde med forskellige boligtyper og en grøn struktur med stisystemer. Planudvalget understreger i referatet, at de ønsker variation i boligformerne, og at natur og træer blev en integreret del af boligområdet.

Planudvalget behandlede en såkaldt startredegørelse, som er en forløber for et forslag til en ny lokalplan. Lokalplanforslaget forventes at blive fremlagt til politisk behandling i begyndelsen af 2021, hvorefter offentligheden får mulighed for at komme med kommentarer til planerne.

Ny skov mellem Hadbjerg og Hadsten

Vest for det område, hvor den private grundejer ønsker at etablere et nyt boligområde, er der i kommuneplanen lagt op til skovrejsning. Allerede i 2019 blev de første træer plantet i den nye skov. Det skete i forbindelse med tv-programmet »Danmark planter træer«, som der kan læses mere om på kommunens hjemmeside.

I startredegørelsen lægges der op til at udvide det område, som i kommuneplanen er udlagt til boligområde med 1,3 ha. Formålet er at sikre en blødere og mere naturlig overgang til det område, som er udlagt til skovrejsning.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler