21. februar 2024

Klumme: Livet er fuld af tilfældigheder

Som med så meget andet er det ofte tilfældigheder, der afgør, hvad man kommer til at beskæftige sig med. Sådan var det også for mig og naboretten. 

Af Søren Andreasen, Indehaver af Paragraf Advokater

Naboret er ikke et område, der fylder meget på jurastudiet mildest talt. Min indgangsvinkel kom som ung advokatfuldmægtig i mit første job. Min chefs klient havde et problem med skellet til sin nabo, og min chef vidste intet om det, så videre til mig med opgaven, som med så meget andet. Fint nok. Det var min opgave at lære af de mere erfarne og tage de opgaver, de ældre ikke kunne varetage.

Så der stod jeg i efteråret 2006 på min første skelforretning. Min klients nabo havde flyttet hegnet mellem deres to smalle indkørsler en halv meter ind på min klients grund, mens min klient var på ferie. Min klient opdagede det først, da de ikke længere kunne få en varevogn ned ad indkørslen. Heldigvis fik vi rettet op på det, og flyttet hegnet hen på sin rette plads. Det endte faktisk et lille stykke inde hos naboen, som havde startet hele sagen.

Men det var starten på min karriere i naboret. Over årene er det indtil videre blevet til hen ved 50 skelforretninger fordelt over hele landet. Jeg har haft sager så langt væk som Skagen, Blåvand, København, Lolland og endda på Bornholm. Og jeg elsker det, og jeg har gjort meget ud af, at mine medarbejdere også skal lære området at kende, for der i virkeligheden ikke mange advokater i Danmark, der virkelig forstår, hvordan man fører en nabosag korrekt. Meget af arbejdet består i at rode i historiske data og gamle kort, se på gamle fotos og snakke med vidner, som har boet i området i umindelige tider. Mit bedste vidne var en ældre dame i Skagen, som havde boet tæt på de ejendomme sagen handlede om i mere end 80 år. Her var én der virkelig kunne fortælle os, hvad der var hændt i tidens løb.

Alle disse oplysninger er vigtige. For hvis man skal flytte et skel, så kræver det, at man har vundet hævd. Og hævd kræver igen, at man har benyttet et areal, som var det ens eget i en periode på mindst 20 år. Og brugen må ikke være efter aftale med den retmæssige ejer. Så der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før man flytter et skel. Jo mere jeg ved om ejendommen, inden skelforretningen går i gang, jo bedre.

Det bliver ikke altid bedre af, at mange af de matrikelkort du kan finde på nettet ikke er videre præcise. Det kan bygge på gamle opmålinger, som kan svinge flere meter, og dertil kommer, at da matrikelkortene blev overført til elektroniske kort, så var det heller ikke alle steder, at det blev gjort korrekt. Så hvis du ser på dit eget matrikelkort, så tag nøjagtigheden af det med et gran salt.

Så skellet kan sagtens være forkert i forhold til de faktiske forhold på stedet. Kan naboerne blive enige om, at flytte skellet, kan landinspektøren hurtigt klare det med en skelberigtigelse. Er naboerne derimod uenige om, hvor skellet er, bliver man nødt til at gennemføre en skelforretning. Det er her advokaten kommer ind i billedet.

En skelforretning er som enhver anden retssag. Den store forskel er, at den ikke gennemføres i en retssal, men ude ved skellet, og at landinspektøren er dommer. Er man uenig med landinspektøren, kan man bagefter få afgørelsen prøvet ved en domstol, men i første omgang er det landinspektøren, der afgør, hvor skellet skal være, efter at have gennemgået alle beviserne.

Der er mange andre ting, end lige skellet som kan få naboer til at skændes, men det bliver for omfattende for denne artikel. Det skriver jeg om en anden dag. Står du i en situation, hvor en skelforretning kan være relevant, må du endelig kontakte mig for en snak. 

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler