13. juli 2024

Hverdagen som provst er spændende, men udfordrende

De sidste mange måneder har været en spændende, men også udfordrede tid for René Høeg, der sidste år tilrådte posten som provst i Favrskov.

Der er mange opgaver forbundet med at være provst. Det har René Høeg fundet ud af, efter han i august sidste år tiltrådte embedet i Favrskov.

“Det har været meget spændende, men det har været også en stejl læringskurve. Det er jo et job med mange facetter, så det er meget forskelligt, hvad en arbejdsdag byder på,” fortæller René Høeg til ByensNyt.

45-årige René Høeg kommer fra en post som sognepræst i Voldum-Rud, så han var i forvejen et kendt ansigt i Favrskov Kommune. Provstembedet i Favrskov er en stilling på 75 procent. Det vil sige, at René Høeg også er tilknyttet Hadsten Storpastorat som sognepræst de resterende 25 procent af tiden.

Teologi og skimmelsvamp

Som provst er René Høeg daglig leder for præsterne i Favrskov Provsti, men også ansvar for økonomi, vedligeholdelse af kirker og andre bygninger samt anden administration er opgaver provsten skal varetage i samarbejde med provstiudvalget. Og det kræver noget efteruddannelse.

“Der findes ikke en provstuddannelse, så nu er jeg i gang med en 3-årig lederuddannelse og skal også lære en hel del om jura og økonomi. Så man kan sige, at jeg asfalterer, mens jeg kører,” siger han.

Provsten er tilsynsmyndighed i forhold til forvaltning og drift ude i menighedsrådene, så han er medansvarlig for at sikre gode vilkår og forhold for både menighed og ansatte. Så en del af arbejdet foregår også på et helt lavpraktisk niveau.

“Jeg er på syn i de forskellige kirker og andre bygninger en gang om året for at se, hvordan det står til, og om det bliver godt vedligeholdt. Så selvom jeg er uddannet teolog, lærer jeg også en hel masse om fugt, skimmelsvamp og fuger mellem mursten” siger René Høeg.

En vigtig post

Selvom læringskurven har været stejl og opgaverne alsidige, så er René Høeg meget glad for sit nye embede.

“Det er en vigtig post, hvor man er med til at skabe sammenhængskraft i kommunen. Jeg er med til at være bindeled mellem præsterne og videre opad i systemet, og provsterollen er i dag også forbundet med en hel projektledelse, hvor man får lov til at arbejde med mange skønne samarbejdspartnere,” siger han.

Folkekirken har blandt andet et stort fokus på klimaet, og i Favrskov Provsti er der for nyligt ansat en projektmedarbejder, der skal sikre, at man når i mål med Co2-reduktionen på 70 procent inden 2030.

Derudover har Favrskov Provsti også det såkaldte Akademi for Præstekadetter, som tilbyder studiejobs til kandidatstuderende i teologi, der gerne vil have erfaringer med konkret præstearbejde. Og det har man ifølge provsten haft stor succes med. Alle kadetterne har nemlig endt med at ville arbejde som præster.

René Høeg er vokset op i Tønder og har også arbejdet som sognepræst på Vesterbro i København. Sammen med sin mand Søren havde han en drøm om at flytte på landet, og derfor endte René Høeg som præst i Voldum-Rud. I dag bor parret i præsteboligen i Hadsten.

“Jeg er blevet taget utroligt godt imod, både af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne. Vi var alle sammen meget glade for vores tidligere provst, og jeg synes, at folk har taget godt imod, at jeg forsøger at gøre det godt, men på min måde med min personlighed,” siger René Høeg.

Caroline Balslev
Caroline Balslev
Caroline Balslev er journalist og en del af redaktionen på ByensNyt. Caroline har erfaring med lokaljournalistik fra blandt andet Hammel og omegn. Hun er født opvokset i København, men bor i dag i Aarhus.

Relaterede artikler