14. juli 2024

Regulering af Lilleåen slår tre fluer med et smæk

Maskinerne ved Sløjfen og langs Lilleåen i midtbyen fortsætter deres arbejde året ud, men resultatet bliver godt.

Det fortæller Peter Horn Lauritsen, Favrskov Kommunes anlægsingeniør og projektansvarlig for reguleringen af Lilleåen til ByensNyt, da vi onsdag formiddag i Lilleåparken møder ham sammen med Bo Tandrup, fra det rådgivende ingeniørfirma SWECO, der koordinerer detailprojektet. Peter har været med på projektet siden starten og SWECO sikrer den samlede koordinering af projektets økonomi, tid og kvalitet samt samarbejdet med Arkil, der er udførende entreprenør på opgaven.

“Når det hele står færdigt, så har vi forhåbentlig slået tre fluer med et smæk” fortæller Peter. “Hovedformålet er jo klimasikring mod det vi kalder en 100 års hændelse. Altså i bund og grund at undgå, at vi får en oversvømmelse af hele midtbyen, hvis det værste uvejr skulle ramme os”.

“Men med projektet” istemmer Bo Tandrup; “forsøger vi at få klimasikring til at gå hånd i hånd med naturbevarelse og byfornyelse, så vi derigennem slår tre fluer med et smæk” og han fortsætter; “vi har gennem hele forløbet arbejdet tæt sammen med biologerne, så åen får det mest optimale forløb i forhold til naturbevarelse og vi vil jo også gerne have at det hele bliver pænt, så midtbyen også opleves at blive pænere, så det i sig selv bliver attraktivt at opleve.”

“Vi tilstræber” supplerer Peter “at skabe en naturlig sammenhæng mellem det flotte projekt i Kollerup Enge og den nuværende sti ind i Lilleåparken. Stien ind Lilleåparken vil vi hæve en meters penge, så man nærmest går på en vold, som både giver et flot udsyn, og som samtidigt kommer til at fungere som et dige, der i værste fald kan holde vandmasserne på den rigtige side af byen.”

Ved Sløjfen bliver der skabt et tre-trins-trappeanlæg i beton op mod Sunds Plads, der indbyder til ophold og færdsel langs åen. Så udvider man åløbet hen mod Søndergade og etablerer en højvandsbarriere fra Søndergade ud mod Lilleåparken og så vil man altså arbejde på at skabe en naturlig forbindelse mellem en helt ny sti fra Sunds Plads og hen til Søndergade og så via Ågade der er blevet kendt som verdens korteste gågade og så ud til den nuværende sti ud i Lilleåparken, der altså planlægges hævet.

Så frem til nytår skal vi altså forvente at der stadig er maskiner og rod i midtbyen, men derefter får vi et flot åforløb og forhåbentlig en mere attraktiv bymidte. “Og som det ser ud lige nu” afslutter Bo Tandrup, “Så glæder vi os over at det hele forløber planmæssigt.”

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler