30. maj 2023

Spørg Advokaten: Mekaniker har problemer med manglende betaling

Her på ByensNyt har vi, i samarbejde med Rieck Advokater i Østergade, en brevkasse, hvor vores læsere kan stille spørgsmål af juridisk art, hvorefter Rieck Advokater vil besvare løbende.

Har du et spørgsmål til brevkassen kan du sende det til brevkasse@rieck-advokater.dk.

Denne gang, har vi fået følgende spørgsmål fra en læser:

SPØRGSMÅL

Jeg ejer et autoværksted, og jeg oplever fra tid til anden, at kunderne ikke vil betale deres regning, når de kommer og henter deres bil. Må jeg gerne holde bilen tilbage, indtil de har betalt?

SVAR

Tak for din henvendelse. Jeg vil efter bedste evne forsøge at give dig nogle overordnede retningslinjer for, hvad der gælder inden for det konkrete område. Det bemærkes imidlertid, at der ikke er tale om en udtømmende redegørelse for retsområdet, og at det vil kræve en konkret juridisk vurdering for at tage stilling til din konkrete situation, hvis den bedst mulige rådgivning skal gives.

Jeg forudsætter i mit nedstående svar, at I ikke på forhånd har indgået aftaler vedrørende tilbageholdsret. Endvidere forudsættes at I ikke har aftalt kredit med hensyn til betaling, men derimod kontantbetaling.

Tilbageholdelse af den reparerede bil muliggør en sikkerhed for betaling af reparationsydelsen. Hvis en af dine kunder har indleveret bilen til reparation og den følgende dag kommer for at hente bilen, men ikke samtidig kan betale, har du mulighed for at udøve en tilbageholdsret i den netop reparerede bil.

Du er således berettiget til at meddele bilejeren, at vedkommende først får sin bil udleveret fra værkstedet, når vedkommende har betalt regningen på den reparation, der netop er blevet udført.

MEN, for der er som regel et men i den juridiske verden

Tilbageholdsretten gælder ikke ubegrænset, og der skal ikke meget til før du mister retten til at udøve tilbagehold i bilen.

Domstolene har i retspraksis fastslået, at tilbageholdsretten skal udøves med det samme, bilejeren kommer efter bilen og ikke kan betale. Dvs. når først bilejeren har forladt værkstedet med bilen, så er chancen forpasset. Du skal således som erhvervsdrivende sikre at du får pengene i hænde samtidig med, at bilejeren får bilen udleveret. Dette hænger sammen med, at tilbageholdelse alene kan udøves i genstande, som man har i sin besiddelse. Det er derfor også uden betydning, om det er dig eller en af dine ansatte, der har udleveret bilen. Det eneste krav hertil er, at udlevering skal være sket frivilligt. Tilbageholdsretten vågner ikke op igen, selvom mekanikeren på et senere tidspunkt kommer i besiddelse af bilen igen.

Domstolene har også gennem retspraksis slået fast, at man ikke har ret til at udøve tilbageholdelse i kundens bil grundet en tidligere ubetalt regning. Der skal således være sammenhæng mellem dét krav, som man ønsker at udøve tilbageholdsret for, og årsagen til at man har bilen i sin besiddelse.

Endelig skal du være opmærksom på, at der også kan være situationer hvor du ikke kan udøve din tilbageholdelsesret, selvom du rent faktisk opfylder ovenstående betingelser. Dette vil være tilfældet, hvor tilbageholdelse vil lægge et uforholdsmæssigt pres på ejeren af bilen, eksempelvis hvis denne er dybt afhængig af bilen (ex. handicapbil eller lign.), eller der har været tale om en mindre og uvæsentlig reparation. I så fald vil du formentlig skulle udlevere bilen til dennes ejer, men bemærk dog at det altid vil være en konkret vurdering i situationen.

Som nævnt indledningsvist, kan der være givet kunden kredit i forhold til betaling. I det tilfælde kan du som mekaniker ikke udøve tilbageholdsret i bilen, når kunden kommer for at afhente bilen. Du må i dette tilfælde vente på at regningen forfalder, før du kan få betaling.

Konsekvensen hvis du tilbageholder uretmæssigt, er at du kan risikere at blive mødt med et erstatningskrav fra bilens ejer efterfølgende.

Jeg håber, at jeg har besvaret dit spørgsmål med ovenstående. Som allerede anført, kan det være fordelagtigt for dig at søge juridisk rådgivning, således at du kan få en målrettet rådgivning, der passer lige netop dine behov samt tager højde for den konkrete situation, som du står i. Hvis besvarelsen giver anledning til spørgsmål, eller du ønsker en mere konkret rådgivning, er du mere end velkommen til at kontakte RIECK Advokater.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler