7. december 2022

Kirkeliv er noget vi gi´r til hinanden

ByensNyt Gadespejlet september 2020

Gadespejlet er denne gang forfattet af sognepræst Marie Hedegaard Thomsen, der bl.a. skriver om det kommende menighedsrådsvalg tirsdag d. 15. september

For lidt over fem år siden kom jeg her til byen som præst – ja, ikke kun for Hadsten, men for Hadsten Storpastorat, som det hedder. En sammenslutning af syv sogne rundt i og omkring Hadsten, der ved fælles hjælp arbejder for, at der kan være nærværende lokalt kirkeliv, uanset om man har bosat sig i Hadsten, Vissing, Lerbjerg, Ødum eller nogle af de tre andre sogne i pastoratet.

Kirkelivet er en hjertesag

Det er en hjertesag, at kirkelivet skal mærkes lokalt. En hjertesag ikke kun for præsterne, men i særdeleshed for vores menighedsråd og ansatte. Lokalt kirkeliv er vigtigt. Lige fra de traditionsrige julegudstjenester, til det at møde en kendt graver på kirkegården, til foredrag, fællessang, koncerter og spisning, til Fredagscaféen, sorggruppe og ungdomsklub, til begravelse, dåb eller vielse. Alt dette kender mange til, men også samarbejdet med skolerne fylder dejlig meget i kalenderen – lige fra ”kirkeugerne” med 3. klasserne, til konfirmanderne og alt den understøttende, kulturformidlende undervisning, vi med stor fornøjelse stiller os til rådighed med.

Jo, her er godt at være præst – ikke mindst efter at jeg og min familie bosatte os her for et halvt år siden. Det er en særegen fornøjelse at ”lave kirke” med mennesker, man deler by med. Der er altid nogen at spørge, og der er altid nogen, der kalder. Heldigvis!

Hadsten er for mig en by, hvor foreningslivet, frivillige kræfter og engagerede erhvervsdrivende i fællesskab yder en indsats for, at (vi) andre kan nyde. Der er en perlerække af tilbud, og der ligger mange frivillige timer bag ethvert godt initiativ. Sådan er det også i kirken. Og her på egnen har vi tradition for at have gode menighedsråd – både i de store og de små sogne.

Hadsten Menighedsråd sørger for kirkelivet og driften ved Sct. Pauls, Over Hadsten og Nr. Galten kirker. Det er et spændende arbejde, hvor man i sandhed får lov til at arbejde med lidt af hvert, alt efter interesse. Ideelt set er et menighedsråd bredt sammensat af mennesker, der brænder for forskellige ting: praktisk kirkeligt arbejde, økonomi, politik, projektledelse, børne- og ungearbejde, bygninger, musik og meget mere. Menighedsrådet er også et godt sted for den, der har en god idé og ønsker at lægge arbejdet i at føre den ud i livet til gavn for fællesskabet. For eksempel vil de fleste have bemærket, at kirketårnet på Sct. Pauls kirke er blevet ”shinet up” efter forbilledligt benarbejde af Esben Hammer med hele menighedsrådet i ryggen.

Ingenting sker uden frivillige kræfter

I kirken er det også sådan, at ingenting sker uden frivillige kræfter. Uden menighedsråd intet kirkeliv. Og uden kirkeliv er vores fælles liv, kultur og dannelse her i byen en hel del fattigere, hvis man spørger mig. Jeg ved godt, at nogen vil indvende, at det skal jeg sige, fordi jeg er præst. Men selv hvis jeg ikke var, vil jeg sige, at kirkelivet er en lige så nødvendig del af vores fælles identitet som idrætsforeningerne, Spejderne, biografen, Sløjfen, Musikskolen og alle de andre aktører, der giver os alle sammen mulighed for at mødes på kryds og tværs, dygtiggøre os, have det sjovt og lære nyt. Jeg vil så nødigt undvære noget af det. Det gør Hadsten til Hadsten – en god by for både unge og gamle.

Derfor er tirsdag d. 15. september en særlig dag. Det er valgdag! Det er her, man kan stille op til menighedsrådet, og lige så vigtigt er det her, hvor man kan gøre sin stemme gældende. Jeg ser frem til samarbejdet med det nye menighedsråd. Gode kræfter forsætter, og der er plads til nye kræfter, der kan og vil skabe rammer for godt, lokalt kirkeliv i de næste fire år – mindst.

Så vel mødt i Hadsten Sognegård tirsdag d. 15. september kl. 19.00! Marie Hedegaard Thomsen, sognepræst i Hadsten Storpastorat

Relaterede artikler