20. juli 2024

Hadsten Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen hos Hadsten Vanværk har indkaldt til ekstraordinær generaforsamling torsdag d. 12. marts kl. 19.30 på Den Jydske Haandværkerskole, Teknisk Akademi på Ellemose vej.

Grunden er, at vandværket ønsker at udtræde af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og dermed også af skattepligten. Bestyrelsen har udarbejdet og hustandsomdelt en folder der fortæller nærmere om forslaget.

Vandsektorloven blev indført af Folketinget i 2010, fordi en række mellemstore vandværker ikke blev drevet effektivt og sikkert nok og der var brug for indføre en lovgivning der regulerede priserne på vandet. Helt grundlæggende er priserne dog lavere hos de privatdrevede vandværker end i de kommunale.

Den økonomiske regulering har imidlertid medført en række administrative og økonomiske omkostninger for Hadsten Vandværk, som bestyrelsen nu foreslår at udtræde af, så man kan fokusere på at drive vandværk på, hvad bestyrelsen kalder sund fornuft frem for på administrativ regulering. Kommunen vil fortsat være overordnet myndighed.

Du kan læse mere om Hadsten Vandværk og vandsektorloven her.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler