28. februar 2024

Hadsten Højskole har stadig elever – på afstand

  • “Godmorgen! Jeg håber, I kan høre mig. Velkommen til min morgensamling”.

Cirka sådan lyder det, når eleverne og lærere på Hadsten Højskole hver dag klokken 10:10 begynder den daglige morgensamling. Men i stedet for at mødes i skolens foredragssal, mødes de nu online. For det er den eneste mulighed, de har for at se hinanden, efter de blev bedt om at forlade skolen d. 12. marts.

Dengang var beskeden, at de skulle være hjemme i to uger. Nu er der gået fem uger og ingen ved, hvornår eleverne får lov at komme tilbage.

Men det betyder ikke, at højskolen er gået i stå. De faste morgensamlinger klokken 10:10 bliver stadig afholdt, og eleverne har i stor stil budt ind og selv stået for at afholde morgensamlingerne. En forandring fra hverdagen på højskolen, hvor det oftest er lærerne, der står for at afholde samlingerne.

Sammenhold på tværs af landsdele

Undervisningen kører også stadig videre, om end i en ny form. Hver dag klokken 12 står en af de faste lærere for noget undervisning, der både kan ligne den eleverne er vant til, eller være noget helt nyt. Der er blandt andet blevet undervist i yoga og styrketræning, fortalt om de mange spiselige urter, der findes i skovbunden og blevet stillet kreative udfordringer til eleverne.

“Et eksempel på det var, da eleverne i samarbejde skulle gå 100 kilometer på ét døgn. 24 elever skiftedes til hver at gå cirka 4,2 kilometer på en time, mens de sendte live til de andre elever undervejs. På den måde kunne de andre elever opmuntre den elev, der var undervejs. Når en time var gået, tog en ny elev over, og sådan fortsatte det hele natten. Der blev gået i Aalborg, Svendborg, Hillerød, Assens, Aarhus og mange andre steder, indtil de 24 timer var oprandt, og eleverne ved fælles hjælp var nået op på 100 kilometer”, fortæller Tobias Birk Hansen, kommunikationsmedarbejder på Hadsten Højskole, til ByensNyt.dk.

Elever og lærere mødes også i mere afslappede sammenhænge online. Således er der både blevet afholdt en lille fredagsfest og en musikquiz, hvor alle deltagere kunne se og hilse på hinanden. Der er desuden en virtuel studietur i støbeskeen.

Der bliver med andre ord fundet nye måder at mødes og lave højskole på i en tid, hvor ikke meget er, som det plejer. Håbet fra både personale og elever er dog, at der igen snart bliver fyldt med liv og larm i gangene på den gamle højskole på Østergade.  

Billedet er fra den fælles vandretur
Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler