20. juli 2024

Kollerup Enge – har “kørt på pumperne”

Vi fandt nedenstående fine historie på Facebook og spurgte Niels Christian Selchau-Mark om vi måtte dele historien med ByensNyts læsere og det måtte vi gerne. Niels Christian har samtig lovet, at han gerne vil fortsætte med at fortælle lidt om udviklingen af Kollerup Enge i en lille føljeton af historier i den kommende tid her på ByensNyt

Af Niels Christian Selchau-Mark

KOLLERUP ENGE – den spæde begyndelse.Det startede med en stor elregning, en drænpumpe og en rask beslutning…Projektet med Kollerup Enge begyndte på sin vis en dag i år 2000, hvor min mor Pia Monique Selchau-Mark prøvede på at trimme udgifterne på Kollerup Gods. Efter min faders (Niels Aage Selchau-Mark) noget uventede død i 1999, stod især min mor – og til dels en 18 årig udgave af jeg – med hænderne fulde, og udfordringer til langt op over ørerne.

Fra ager- til græsningsjord

Økonomien var meget presset, og store som små udgifter blev sat under lup. Der var en, i vores øjne, ret voldsom strømregning ude i engen, der på det tidspunkt var under plov. Med et snuptag blev den udgift sløjfet – men at al den strøm gik direkte til en drænpumpe på området, det havde vi måske ikke 100% gennemtænkt. Resultatet blev, at området i løbet af ganske få år gik fra at være under plov og i drift, til at være et sumpet område som selv en traktor med tvillingedæk dårligt kunne køre i, uden at sidde fast. Så blev området lagt brak i nogle år, og da vi skulle til at overveje om det skulle tilbage i drift, så valgte vi – fremfor at få reetableret dræningssystemet, at lade området blive til græsning.

Hadstens naturperle med glenter, oddere, ravne, svaner….

Over årene har det så udviklet sig, og naturen har bemægtiget sig mere og mere af området – noget vi har fulgt med glæde og begejstring, for i takt med det er sket, har vi set flere og flere vilde dyr. Pludseligt var glenten en fast gæst. Oddere begyndte at færdes i området – og i vores voldgrav(!), ravnen svinger tit forbi og svanerne slog sig ned i det oversvømmede eng-område, hvor der før var mark – for bare at nævne et par eksempler. …… Man kan jo prøve, om man kan pløje området. Hvor der før var agerjord, er der nu tit oversvømmet, og et mylder af liv.

Niels Christian Selchau-Mark bor sammen med sin familie på Kollerup Gods, som han ejer sammen med sin mor. Niels Christian er et rigtigt naturmenneske og har i samarbejdet med kommunen været meget aktiv i forbidelse med etablering af Kollerup Enge. NC er også formand for Hadsten Naturbørnehave.

Relaterede artikler