20. juli 2024

Nye forsøg med genbrugsting i Hadsten

Favrskov Forsyning vil i samarbejde med frivillige og velgørende organisationer fra 1. september teste nye løsninger, for at fremme direkte genbrug, og udvider derfor området til direkte genbrug på Hadsten genbrugsplads.

Siden juni sidste år, har brugerne på Hadsten genbrugsplads kunne aflevere ting, som andre kunne få gavn af, men også selv tage brugbare ting med hjem. GI’ og TA’ hedder tiltaget, der skal fremme direkte genbrug, og i maj 2020 blev det besluttet at udrulle konceptet til alle genbrugspladserne, i takt med at de renoveres. 

Nu vil forsyningen undersøge om det populære koncept kan udvides. For de frivillige foreninger i kommunen, som lige nu afhenter genbrugsting i Hammel og Hinnerup, skal også tænkes ind, når forsyningen åbner GI’ og TA’ på de nye pladser:

“Vi har en klar målsætning om at samarbejde med frivillige organisationer og foreninger omkring direkte genbrug. Derfor har vi, sammen med foreningerne, udtænkt en model vi vil teste af, så vi kan se, hvordan vi bedst indretter de nye pladser”, siger Søren Frandsen, bestyrelsesformand i en pressemeddelelse fra Favrskov Forsyning.

Midlertidigt forsøg i Hadsten

GI’ og TA’ området i Hadsten bliver under forsøget stående som det er, og der bliver ikke pillet ved konceptet her: du kan både give eller tage brugbare ting.

Men ved siden af, vil brugerne på pladsen se en container, hvor de også kan aflevere specifikke genbrugsting til foreninger/organisationer. På den måde kan kunderne selv vælge, hvem de vil donere deres ting til: borgere i kommunen eller de frivillige foreninger.

Forsøget varer i første omgang fra september til november, og det er organisationerne Røde Kors Hinnerup og Sct. Georgs Gildet i Hadsten, der deltager.

Røde Kors Hinnerup åbnede i august 2019 butikken ”Bygge-genbrug til hus og have”, hvor de blandt andet sælger brugte og donerede byggematerialer. I september – oktober er det derfor byggematerialer, værktøj, cykler og havemaskiner man kan aflevere i containeren til Røde Kors.

Sct. Georgs Gildet i Hadsten er en international sammenslutning af tidligere spejdere og spejdervenner, der arbejder for personlig udvikling og humanitære opgaver. Sct. Georgs Gildet i Hadsten afholder et årligt loppemarked, så i november kan pladsens besøgende aflevere ting til loppemarkedet, eksempelvis nipsting, køkkenudstyr, legetøj, cykler, værktøj, små møbler og lign.

Kræver at kunderne er med

Forsøget kræver dog også noget af kunderne på genbrugspladserne, nemlig orden og kritisk sans.

“Der kommer mange rigtig fine genbrugsting. Men vi oplever i stigende grad, at folk måske er lidt mindre kritiske med hvad der stilles i GI’ og TA’ containeren. Nogle gange er det decideret affald vi finder i sække. Andre gange er det ”bare” ting, der er i stykker. Det giver udfordringer for vores genbrugsvejledere, der skal rydde op, men også en dårligere oplevelse for kunderne”, siger Jens Drivsholm, Driftschef.

Hvis forsøget skal lykkes, og flere ting skal doneres til genbrug, skal kunderne altså også spille med. Det kræver at der holdes orden og at de ting der afleveres reelt er gode, brugbare ting. 

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler