20. juli 2024

Nyt lyskryds under anlæg i Hadsten

Vi er i en tid, hvor næsten alt står stille – men ikke alt. I den nordlige del af Hadsten har kommunen sat gang i etableringen af et nyt signalreguleret kryds, hvor Randersvej, Nordre Ringvej og Elgårdsvej mødes. Det skriver kommunen på sin Facebook-side.

Byrådet besluttede i juni 2019 at give en anlægsbevillig til en række trafikprojekter – heriblandt dette projekt. Det er estimeret til at koste 600.000 kr. Formålet med det nye signalanlæg at sikre en bedre fremkommelighed – særligt for dem, der kommer fra Nordre Ringvej og skal ud på Randersvej. Et andet formål er at højne trafiksikkerheden i krydset, hvor der siden 2009 har været fire trafikulykker.

Ifølge den seneste trafiktælling kører der på Randersvej 5.815 biler (2019) og på Nordre Ringvej 2.852 biler i døgnet (2017).

Vi vil gerne viderebringe kommunens opfordring til at give vejarbejderne “et like med på vejen, når du ser dem 🙂“.

Tilføjelse 21. marts 2020:
Flere steder er der blevet spurgt ind til, hvorfor der ikke etableres en rundkørsel i dette kryds i stedet for. Det skyldes, at krydset i forvejen er forbedredt til at blive signalreguleret, og derfor er det væsentlig billigere at sætte lyssignaler op frem for etablering af rundkørsel. Det skriver kommunen på Facebook i en kommentar.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler