20. juli 2024

Debatindlæg: Nye ældreboliger og ældrecenter skal helst ligge i midtbyen

På det seneste har debat omkring placering af et nyt plejecenter i Hadsten. ByensNyt.dk/8370 har modtaget en række forslag fra Gregers Petersen, der viser alternative og mere midtbynære placeringer.

Af Gregers Petersen

Debatindlæg: Som Hadsten-borger gennem 75 år, der fortsat ønsker en god by at bo og være i, vil jeg gerne give mine idéer til hvor nye ældreboliger og plejecenter kan placeres i Hadsten bymidte og ikke ude på en bar mark længst ude fra læger, sundhedshus, forretninger og kulturtilbud.

Favrskov Byråd og forvaltning tænker ofte økonomi fremfor kvalitet, det er selvfølgelig nemt og billigst at placere et nyt ældrecenter i forlængelse af de baraklignende bygninger som byrådet har bygget på Hadbjergvej, det er nemt og billigt, men ikke hvad borgerne i Hadsten ønsker.
Der er flere gode steder i midtbyen at bygge på, til gavn, glæde og kvalitet for de fleste, og det vil give en god variation i sammensætningen af beboer i midtbyen, og i den forbindelse vil det være en god anledning til at tage kontakt til Hadsten Boligforening om et samarbejde om projektet, Hadsten boligforening bygger pænt og smagfuldt.

Der er som sagt flere muligheder for at bygge i midtbyen:

1) Lilleåparken
2) Stationsstræde
3) Realskolegrunden
4) Stationshusene – pladsen øst for Skanderborgvej mellem Jernbanen og åen
5) Østervangsvej syd for Plejehjemmet og nord for Gadeberg og Hjulfabrikken.

Oversigtskort over mulige placeringer af nyt plejecenter i Hadsten Midtby. De blå prikker henviser til de fem områder nævnt ovenfor.
Foto: Gregers Petersen

1. Lilleåparken

På disse skitser er tegnet to etager med ca. 50 lejligheder, men ved tre etager kan der blive 80 lejligheder.
Bynært ved forretninger, sundhedshuse, læger og kulturtilbud.
Bemærk adgangen til Lilleåparken er bevaret mellem Ældreboprojektet og Sundhedshuset Ågården.

2. Stationsstræde

Stationsstrædet er der givet mulighed for i Hadstens Midtbyplan:

Her kan evt. Kvickly eller Føtex flytte ind og få mere plads, samt p-hus i 1½ etage og alle de lejligheder der er brug for.
Tæt ved forretninger, kulturtilbud, læger og sundhedshuse.

3. Realskolegrunden

Realskolegrunden vil være et rigtig godt sted at bygge ældreboliger og plejecenter.

4. Stationshusene

Stationshusene på grunden øst for Skanderborgvej og syd for banen, kan der vælges mellem højhuse og tæt lav bebyggelse. Hvis man ønsker højhuse i Hadsten, vil de ikke her tage udsigt fra andre i Hadsten.

På denne grund kan der bygges noget rigtig lækkert byggeri ned mod Lilleåen, Kollerup Enge og meget bynært ved
forretninger, sundhedshuse, læger og kulturtilbud.

5. Gadeberggrunden ved Østervangsvej

Det er den eneste af grundene, som ikke er ejet af Favrskov Kommune. Denne grund ligger tæt det nuværende plejecenter Møllegården og tæt ved Hadsten Boligforeningsbygninger og
alligevel meget bynært.

Læserbrev og illustrationer er modtaget fra Gregers Petersen.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler