13. juli 2024

Generel tilfredshed med skolerne i 8370

Favrskov Kommune har efteråret 2019, lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre i kommunen til børn i dagpleje, daginstitutioner, skole samt SFO.

I alt deltog 1.973 forældre i undersøgelsen på dagtilbudsområdet, mens 3.484 forældre deltog på skoleområdet. Svarprocenten var 67 for dagplejen, 79 for daginstitutionerne og 57 på skoleområdet. 

Det er Rambøll der har lavet undersøgelsen, og den er lavet udfra en fælles KL-model, så det er muligt at sammenligne med hele landet. Skalaen går fra 1-5, og herefter findes der så et gennemsnit for hvert område.

Skolerne i 8370 ligger generelt godt i undersøgelsen, og den samlede tilfredshed med skolerne er i gennemsnit 3,9, hvor Bavnehøjskolen topper med 4,1.

“Det er helt afgørende for os, at forældrene vil svare på spørgsmålene, så vi har noget at arbejde videre med. Det skal de have stor tak for. Så er det altid godt at se, at der fortsat er stor tilfredshed med vores tilbud. Selvfølgelig kan vi altid gøre det endnu bedre, og det er netop det, der nu kan følges op på lokalt i en tæt dialog med forældrebestyrelserne, så vi kan sætte fokus på eventuelle forbedringsmuligheder fra forældrene”, udtaler Birgit Liin, der er formand for Børne og Skoleudvalget til favrskov.dk.

Hele undersøgelsen kan se i linket nedenunder.
https://favrskov.dk/nyheder/borger/foraeldre-har-sat-tal-paa-deres-tilfredshed?fbclid=IwAR3ThhH-g2SWkULoa0ZFGReJYpqCP73CDsOmEnR4nKQYLzCMEhb_mPUgSmA

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler