9. december 2023

Har du gode idéer til fremtidens Hadsten?

Favrskov Kommune har indledt arbejdet med den nye kommuneplan, som fra 2021 skal erstatte den gældende kommuneplan fra 2017 og være bestemmende for kommunens fysiske udvikling. Det handler blandt andet om, hvor der skal være nye bolig- og erhvervsområder – og måske lige så vigtigt – hvilke arealer, der skal friholdes for bebyggelse og måske være et grønt område.

Har du et forslag eller har du lyst til at påvirke, hvordan kommunen skal udvikle sig, så har du muligheden nu. Kommunen indkalder frem til den 17. april 2020 idéer og forslag, som kan indgå i det videre arbejde med kommuneplanen. Det kan f.eks. være:

  • Forslag til nye boligområder?
  • Hvordan skal der bygges – skal der bygges flere etageboliger?
  • Mangler der en stiforbindelse eller et grønt område?
  • Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling?

Det kan være en fordel at læse kommunens plan- og bæredygtighedsstrategi fra 2019 før man indsender et forslag. Denne strategi danner udgangspunkt for kommuneplanen og går under navnet »Vækst i Favrskov«.

Læs mere om, hvordan du indsender et forslag på kommunens hjemmeside.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler