20. juli 2024

Forlængelse af vej og ny bro vedtaget

På det seneste byrådsmøde i Favrskov Kommune blev der godkendt to nye vejprojekter, nemlig forlængelse af ringvejen og en ny bro over over Randersvej ved Skovvej.

Begge projekter skal være med til at få tung trafik væk fra Hammelvej, og i det hele taget få den tunge trafik til at glide bedre gennem byen.

Forlængelse af Vestre Ringvej

Der har i mange år været talt om, at forlænge den nuværende ringvej, og der har i tidens løb, været talt om forskellige løsninger. Enden på det hele er blevet, at man forlænger den eksisterende vej, så den ender ved Toftegårdsvej. Denne løsning forventes at fjerne 1200 køretøjer fra Hammelvej, hvilket svarer til godt en tredjedel af den nuværende trafik.

Arbejdet med vejen forventes igangsat i 2020, og vejen vil være færdig i starten af 2021.

Ny bro ved Skovvej

Først så det ud til, at den nuværende bro over Randersvej ved Skovvej, ville blive erstattet af en bro, udelukkende til cykler og gående, men efter en trafikmåling sidste år, besluttede byrådet sig alligevel for, at man ville gå med en bro, hvor også biler kan køre på. Broen bliver højere end den eksisterende, hvilket vil komme lastbilerne til gode.

Det bliver nødvendigt at spærre Randersvej i perioder i 2020, i alt omkring to-tre uger, mens Skovvej spærres i op til tre måneder. Broen forventes færdig i slutningen af 2020.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler