20. juli 2024

Godt nyt til kultur og folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Favrskov Kommune har godkendt en tillægsbevilling på 320.000 kr. til folkeoplysningsområdet har og ændret retningslinjerne for Kulturinitiativer.

“De fleste kulturaktører har lidt et mærkbart indtægtstab, fordi det hele har været lukket ned, eller der har været restriktioner. Og foreningslivet er gået glip af indtægter fra stævner og arrangementer, og nogle har også mistet kontingentindtægter, fordi medlemmerne har meldt sig ud” siger formand for KFU Steen Thomasen i en pressemeddelelse og det har resulteret i en øget bevilling.

Tilskuddet skal medvirke til at forbedre økonomien i foreningerne efter corona-nedlukningen og de kan selv bestemme hvad de vil bruge pengene til.

Der er ligeledes penge tilbage i puljen Kulturinitiativer, hvis man ville søge tilskud til aktiviteter og udviklingstiltag. Den hidtidige frist er passeret men man har nu rykket den til 6. september 2020, og udvalget ændrer midlertidigt i retningslinjerne, så der i år også kan uddeles støttekroner til:·        

  • Faciliteter, udstyr og inventar, der på sigt kan lette driften og give en besparelse
  • Kompetenceudvikling og løn til eksempelvis undervisere og konsulenter
  • Driftsudfordringer – eksempelvis hjælp til husleje ved midlertidigt svigtende indtægter

Yderligere information:
Steen Thomasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 20 68 58 03
Ulla Egeberg, kultur- og fritidschef, 28 10 13 69

Der kan læses mere om bevillingen og puljen her.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler