20. juli 2024

Jesper Theilgaard gæster Hadsten i Klimaugen

Hadsten Storpastorat afvikler under Klimaugerne Favrskov 2020 to gratis foredrag på og i et samarbejde med Hadsten Højskole.


Klimaet er også på den kirkelige dagsorden. Dette initiativ er Hadsten Storpastorats første bidrag i klimakampen. Biskopperne i Danmark har på deres seneste bispemøde, der blev holdt primo januar besluttet, at Folkekirken, som Storpastoratet er en del af, skal være med, når resten af Danmark skal reducere udledningen af CO2 inden 2030.


Hadsten Storpastorat ønsker med dette initiativ at høre nogle fagfolk om deres arbejde med klimaproblematikken. Som kirke er det nemlig vores opgave at skabe et rum for at tale om hvad bekymringerne, uenighederne og ansvaret for vores klima gør ved os som samfund og som mennesker.

Det første foredrag afvikles den 31. marts. Under overskriften ”Psykologien og klimaet – en nøgle til bæredygtig livsstil” vil ph.d i bæredygtighedspsykologi, Simon Elsborg Nygaard fortælle om, hvordan han i sin forskning undersøger muligheden bæredygtig trivsel, altså hvordan man kan have en bæredygtig livsstil, der samtidig fremmer den enkeltes trivsel, eller i hvert fald ikke påvirker den negativt. Han undersøger, hvordan psykologien kan bruges ind i arbejdet med bæredygtighed, for eksempel i forhold til at skabe motivation, meningsfuldhed og adfærdsændringer.


Det andet foredrag er den 2. april, hvor tidligere vejrvært hos DR Jesper Theilgaard med sit ”Klimaforedrag” tager fat på de mange myter, der er om klimaet, og de mange forskellige opfattelser af hvad klimaændringer og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.


Med Jesper Theilgaards baggrund i at formidle vejret gennem mere end 40 år ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket. For som han siger: ”Der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er”.

Foredragene er gratis og billetter kan afhentes på Kirkekontoret, Kirkevej 5, Hadsten fra den 2. marts 2020.


Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler