19. maj 2024

Østre Ringvej er snart fortid

Den knap 400 m lange Østre Ringvej i den nordøstlige del af byen kan snart være fortid. I hvert fald hvis byrådet følger indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, vil vejen få et nyt navn.

Der er i gennem tiden blevet talt meget om en ringvejsforbindelse nordøst om Hadsten. Frem til den seneste kommuneplan blev vedtaget i 2021, har en sådan ringvejsforbindelse – i forskellig udformning – været en del af den kommunale trafikplanlægning. Men det nye kommuneplan indgår en sådan vejforbindelse ikke længere i den kommunale planlægning. Det har vi tidligere skrevet om i forbindelse med artikelserie om kommuneplanen fra 2021.

Hvad mange måske ikke ved, findes der allerede en Østre Ringvej i Hadsten. Lidt endnu.

Sådan har det været siden slutningen af 1970’erne, hvor den knap 400 m lange og 20 m brede vejkorridor blev anlagt i samme stil, som man kender det fra Vestre- og Nordre Ringvej.

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2022 besluttede udvalget at indstille til byrådet, at den nuværende Østre Ringvej inden for de kommende år bliver omdøbt til Fynsvej. Det skyldes, at vejen ifølge indstillingen ikke fungerer som en ringvej.

Skråfoto af Østre Ringvej. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen
Jonas Søby Pedersen er opvokset i Hadsten og uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i juni 2020. Jonas interesserer sig for byplanlægning, infrastruktur og historie, og vil derfor primært skrive om det her på siden.

Relaterede artikler