14. juli 2024

Temaaften i SKIC: Styrk borgeren i mødet med systemet

Den 6. oktober er der temaaften i Søften Kultur- og Idrætscenter, hvor emnet er, hvilke muligheder man har for støtteordninger inden for handicapområdet. Målgruppen som aftenen henvender sig til vil være alle der har interesse indenfor området – pårørende til voksne handicappede, børnefamilier med behov for hjælp, medarbejdere indenfor handicapområdet mv.  

Det er Søren Møller Petersen der kommer og holder oplægget. Han har 40 års erfaring inden for Social, Handicap og beskæftigelsesområdet og har et bredt kendskab til social-, handicap- og beskæftigelses- lovgivning. Foreningen Lev Favrskov er arrangør af temaaftenen.

Program:

Kl. 18.00 Velkomst v/ Lone Thykær, Lev Favrskov/Skanderborg Tapas anretning m/ 1 genstand 

Kl. 19.00 Oplæg ved Konsulent Søren Møller Petersen
Han vil gennemgå de væsentligste bestemmelser i lovgivningen, der kommer til anvendelse i mødet mellem borger og myndighed. Hvilke støttemuligheder og retsgarantier gælder, hvis man har et barn med handicap, hvis man er voksen med handicap? Det belyses i forhold til Servicelovens område.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål til Søren undervejs.
Man er velkommen til at bringe egne kendte eksempler i spil. 
Kl. 20.00 15 min. pause med kaffe/the og kage hvorefter Søren M. Petersen fortsætter og der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål. 
Kl. 21.45 Siger vi tak for i aften. 

Alle med interesse for området er velkomne, men der er begrænsede antal pladser – tilmelding på mail.: thykeer@webspeed.dk
med oplysning af navn og tlf. nr. og evt. medlemsnr. – senest den 26. september. 

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler