20. august 2022

Mere biodiversitet ved Hammelvej og Kappelskildevej i Hammel

Favrskov Kommune har sat gang i et pilotprojekt for at fremme biodiversiteten i driften af kommunens grøftekanter, hvilket du kan læse mere om i denne nyhed fra Favrskov Kommunes hjemmeside

Grøftekanterne i Favrskov Kommune skønnes at have et samlet areal på ca. 300 hektar. Det svarer til 420 fodboldbaner. Grøftekanternes primære formål er at sikre, at regnvand kan løbe væk fra vejene, men grøftekanterne har også et stort potentiale som levesteder for en lang række planter og dyr.

Derfor har Favrskov Kommune nu igangsat et pilotprojekt, som har til formål at fremme biodiversiteten i kommunens grøftekanter.

Sammen med en biologisk rådgiver har kommunens natur- og driftsmedarbejdere udpeget seks vejstrækninger, hvor der er potentiale til at fremme biodiversiteten. På de udvalgte strækninger sættes forskellige driftstiltag i værk. Græsklipningen begrænses, afklippet græs samles op og enkelte steder blotlægges jorden, så der kan udsås frøblandinger, der gavner biodiversiteten.

Efterfølgende vil Favrskov Kommune med udgangspunkt i erfaringer fra pilotprojektet løbende udrulle en mere biodiversitetsvenlig drift på andre egnede arealer rundt omkring i kommunen.

Hvor er de udvalgte pilotstrækninger?

De udvalgte områder til pilotprojektet er:

  • Hammelvej og Kappelskildevej i Hammel 
  • Skejsbjergvej i Vellev
  • Nordre Ringvej i Hadsten
  • Århusvej i Haldum
  • Svinget i Hinnerup
  • Engdalsvej i Søften
     

Ved samtlige strækninger vil der blive opsat skilte, der informerer om projektet.

En del af en større plan

Pilotprojektet er et af Favrskov Kommunes mange tiltag i kampen for en større biodiversitet.

Læs mere om Favrskov Kommunes biodiversitetsplan ”Vild med Favrskov” og kommunens mange biodiversitetsprojekter her.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler