19. maj 2024

Nytårstale fra borgmester Lars Storgaard

Nogle årsskifter er mere markante end andre. For mig personligt var indgangen til 2022 et af de meget markante, da jeg blev ’ny i job’ som borgmester i Favrskov Kommune. Nu har jeg haft jobbet i et år, og det har for alvor foldet sig ud og vist sig at være et ualmindeligt interessant og givende hverv. 

I årets løb har jeg besøgt en del af vores arbejdspladser i Favrskov, eksempelvis plejecentre, skoler og børnehaver. Her har jeg mødt engagerede medarbejdere, der hver dag yder deres bedste for at gøre en forskel og skabe en god hverdag for borgerne. Jeg sætter pris på dialogen om stort og småt fra hverdagen. Det giver inspiration og nye ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre fremadrettet. 

Jeg har også besøgt omkring 40 større og mindre virksomheder i Favrskov Kommune, hvor jeg er blevet klogere på deres virkelighed og de udfordringer, de står overfor. Det har været fantastisk at se og høre om, hvad vores virksomheder er optagede af.  

Det lokale erhvervsliv er en vigtig ressource i vores kommune, da de mange virksomheder er med til at sikre gode arbejdspladser. Det er af stor betydning, at så mange som muligt har et job og får et godt arbejdsliv, da det giver livsindhold, mening og identitet. Samtidig er de lokale virksomheder med til at skabe det økonomiske fundament for den velfærd, som vi som kommune skal tilbyde til såvel unge som ældre. 

Da vi tog hul på 2022, var der nok ikke mange af os, der havde forudset, at krig i Europa ville blive en del af vores historiefortælling. I kølvandet på krigen er mange millioner ukrainere flygtet. Vi har bestræbt os på at tage rigtig godt imod de ukrainske flygtninge, der er kommet til Favrskov. De er primært kommet til Hammel, hvor mange af vores borgere har hjulpet med at indrette lejligheder på det tidligere plejecenter Skaghøj. 

Skoler, børnehaver og vuggestuer har taget godt imod de ukrainske børn, og det samme kan i den grad siges om de mange frivillige og det lokale foreningsliv. Det går også godt med at få de ukrainske medborgere i arbejde – også her er det lokale erhvervsliv en vigtig medspiller. Det er godt gået af alle. 

Krigen og dens mange følgevirkninger har sat fokus på, hvordan vi opvarmer vores huse og bruger energi i hverdagen. Vi gør, hvad vi kan for at spare på strømmen, og vi skruer ned for varmen og tager en varm trøje på. Udfasningen af naturgassen er samtidig i fuld gang. Fjernvarmeværkerne arbejder hårdt på at gøre klar til den nye virkelighed, og der er tæt dialog mellem kommunen, fjernvarmeværkerne og borgerne om, hvordan fjernvarmen kan blive rullet ud til endnu flere husstande i Favrskov. 

I byrådet har vi vedtaget Klimaplan 2050, hvor vi har sat os ambitiøse mål, der skal indfries dels ved egen indsats, dels i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og organisationer. Her kort før jul indviede vi et klimasikringsprojekt langs Lilleåen i Hadsten. Forhåbentlig kan det forhindre oversvømmelser i Hadsten i fremtiden. Der er flere elbiler på vej til hjemmeplejen, så hele bilflåden på sigt bliver elbiler. I 2023 vil der blive opstillet endnu flere ladestandere, og vi skal i gang med at sortere vores affald endnu mere, end vi gør i dag. Det er små, men vigtige skridt på vejen mod en grønnere fremtid.  

Vi gearer os også til fremtiden mange steder i Favrskov. 

  • I Hinnerup er der gang i et forskønnelsesprojekt i midtbyen, der er 75 almene etageboliger på vej ved Ådalsvej/Fredensgade, og der opføres mange boliger i de nye udstykninger i den nordlige del af byen.
     
  • I Ulstrup er en spændende lokalplan i høring, der giver mulighed for byggeri af boliger og erhverv på den tidligere Expedit-grund. 
  • I Hammel bliver plejecenter Solhøj udvidet med flere boliger til ældre medborgere, og til de yngre generationer udstykkes der nye parcelhusgrunde.
     
  • I Hadsten er der udover det allerede nævnte klimasikringsprojekt i midtbyen fortsat gang i udbygningen af det nye boligkvarter i Ginneruplund. 


Der er med andre ord gang i udviklingen i Favrskov. Vi har rigtig meget at byde på både for de borgere, vi har i forvejen og for alle de nye tilflyttere. Til de mange nye tilflyttere vil jeg ønske jer et varmt: Velkommen til Favrskov. 

Når der kommer mange nye borgere til, så er det vigtigt, at vi tilpasser den kommunale service, så den passer til befolkningens sammensætning. For eksempel er det vigtigt, at der er mulighed for at få børnene passet i vuggestue og børnehave. I byrådet er vi meget opmærksomme på at sikre, at der er balance i vores udvikling.

Jeg vil slutteligt benytte lejligheden til at kvittere for et godt samarbejde i det nye byråd i årets løb. Der er en god tone og en stor vilje til at finde løsninger, og det lover godt for de kommende års samarbejde. Det er på mange måder en usikker tid, vi lever i lige nu.  Derfor er der brug for, at så mange som muligt bidrager til, at der bliver taget gode og velovervejede beslutninger til gavn for borgerne i Favrskov. 

Godt nytår til alle, og må 2023 blive et fredeligt et af slagsen.

Lars Storgaard
borgmester i Favrskov Kommune

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler