8. december 2023

Dialogen har gjort at forslagene er blevet bedre

I går og i dag, kigger Isabell Friis Madsen på 2019, set med byrådets vinkel og med 8370-briller. Noget af det hun glæder sig over er, at dialogen med borgerne har gjort, at de forslag der er blevet vedtaget, er blevet bedre i fællesskab.

I 2019 vedtog byrådet også den endelige plan for, hvordan to større trafikale problemer i Hadsten løses: Den tunge trafik på Hammelvej, hvor mange børn færdes på vej til Østervangsskolen, samt udfordringen med, at broen over Skanderborgvej er så lav, at det er svært at få tunge køretøjer som store lastbiler og busser igennem. (Jeg husker da også selv, at en bus fuld af børn på vej hjem fra tur med Hadsten Håndbold, for få år siden var tæt på at sidde fast under broen) Forskellige løsningsmodeller har været drøftet, blandt andet en stor samlet udbygning af ringvejen, så al trafik blev ledt helt uden om selve Hadsten, samt en ny bro, udelukkende for fodgængerne. Det blev dog ikke denne løsning, der blev valgt. I stedet bliver der i 2020 etableret en ny, højere bro. Denne løsning er blevet valgt på baggrund af blandt andet en god dialog med borgerne på Skovvej, som også resulterede i, at Skovvej bliver lukket mod Vesselbjergvej, hvor udkørsel og indkørsel også ofte har givet farlige situationer.

Samtidig forlænges Ringvejen fra Nygårdsvænget til Brogårdsvej, så den tunge trafik ikke længere må køre forbi Østervangsskolen. Det bliver en stor aflastning på Hammelvej og en markant forbedret skolevej for eleverne.

Ny midtbyplan i Hadsten

2019 blev også året, hvor Hadsten fik vedtaget sin helt egen Midtbyplan, som har til hensigt at fastlægge retningen for udviklingen af vores by. Når udvikling af en by som Hadsten diskuteres, så er der altid mange holdninger til vægtningen mellem bevarelse af det eksisterende og rummet for at udvikle efter de behov, der er i dag og fremadrettet. Inddragelsen af Hadstens borgere har også her bidraget til, at den endelige plan blev bedre, end det forslag der oprindeligt blev lagt frem. Nogen af forslagene har da også været udfordrende. Et af de der har givet mest anledning til løftede pegefingre fra borgerne, er et byggeri på Vesselbjergvej 1-3, hvor der var lagt op til helt op, at der kunne bygges helt op til 6 etager. I den endeligt vedtagne lokalplan er det endt på 4 etager – og således lykkedes det at finde et kompromis der kunne imødekomme både ønsket om udvikling og hensynet til borgerne. Der er selvfølgelig mange flere tiltag i planen – læs den gerne, hvis ikke du har gjort det endnu!

Som sagt – et par nedslag i vigtige beslutninger for Hadsten i året 2019. Kendetegnet har været, at dialogen med borgerne hver eneste gang har gjort, at de endelige forslag er blevet meget bedre end de oprindelige. Det er derfor, synes jeg, at lokalpolitik er så vedkommende.

Med ønsket om et godt nytår til alle i Hadsten –

Isabell Friis Madsen, Byrådsmedlem.

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler