14. juli 2024

Danmarks bedste arbejdsplads ligger i Hadsten

Under denne overskrift havde Østjysk Business Network inviteret områdedirektør for HR i Sparekassen Kronjylland Marlene Bay Møller til netværksmøde i Sløjfen for at fortælle om, hvordan Sparekassen for nu 3. år i træk havde formået at løbe af med titlen som Danmarks bedste arbejdsplads.

Titlen var lidt af en tilsnigelse og burde rettelig nok hedde “Danmarks bedste arbejdsplads ligger også i Hadsten”, idet sparekassens afdeling i Hadsten jo blot er en af de 49 afdelinger som pengeinstituttet har spredt over det meste af landet.

Sparekassen Kronjylland havde ikke blot sejret i konkurrencen om bedste arbejdsplads og dermed førstepladsen for landets mest tilfredse medarbejdere i kategorien for større virksomheder men havde samtidig opnået førstepladsen for de mest tilfredse kunder. Sparekassen Kronjylland har ca. 180.000 kunder. Så der er noget at fejre mente Marlene Bay Møller. “Men det gør ikke, at vi går ud og bliver selvfede” lyder det beskedent fra områdedirektøren. “Vi må gerne være stolte og det er vi, for det kommer ikke af sig selv, men vi skal også være ydmyge og blive ved med at stræbe efter at gøre det godt som arbejdsplads.

I konkurrencen arrangeret af Great Place To Work benchmarkes (sammenlignes) der på en række kategorier og der måles bl.a. på oplevelsen af troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab, hvoraf de tre første elementer siger noget om oplevelsen af tillid på arbejdspladsen. Alle områder havde opnået en tilfredshed på mere end 90%.

“Det er vigtigt, at resultaterne afspejler den reelle oplevelse” siger Marlene Bay Møller og det kræver jo, at så mange som muligt svarer på undersøgelsen og i Sparekassen har svarprocenten været på hele 97%.

Det hele startede med, at Sparekassen Kronjyllands knap 800 ansatte arbejdede målrettet med den gode kundeoplevelse “og her havde vi en stor medarbejderinvolveringsgrad og så begyndte vi at gå i dybden med det der betyder mest i medarbejderoplevelsen. For det første skal nye medarbejdere føle sig velkommen og det gjorde 100% af de nystartede. Så skal man føle, at arbejdspladsen agerer ærligt og etisk korrekt og det mente 99%, at Sparekassen gør. Herudover skal den enkelte opleve, at man gør en forskel og det gjorde 98%. Hele 97% vil anbefale arbejdspladsen og 97% følte sig stolte over arbejdspladsen.

“Nogle af de vigtigste forklaringer på, at tilfredsheden opleves så høj skyldes formentlig, at vi arbejder med tillidsbaseret ledelse” fortæller Marlene Bay Møller. “Vi lægger en stor del af beslutningerne ud i afdelingerne, hvor man drøfter forhold som fleksibilitet, hjemmearbejde contra tilstedeværelse m.v. og her arbejder vi med dilemmakort. Så får man et godt fælles billede af, hvilke fordele og ulemper der er ved de valg man tager lokalt. Og så arbejder vi meget med sammenhængskraft og teamånd. Vi har ingen individuelle mål, vi har derimod fælles løfter, fælles værdier, fælles historie, fælles ledelsesrammer, processer, indsatser, udfordringer og sejre og det tror jeg betyder rigtig meget for vores kultur” lyder det inspirerende fra Marlene.

Nogle af deltagerne ved netværksmødet

I Sparekassen Kronjylland bruger man tid på ledelsessparring og man har hele fem HR-partnere der agerer sparringspartnere for lederne. “Når vi åbner en ny afdeling er lederen naturligvis meget ambitiøs på tallene og opsat på resultatudviklingen” fortæller hun. “Men resultater gør det ikke alene. Vi opfordrer til tålmodighed og ro, så vi kan opretholde den kultur der er vigtig i Sparekassen, så folk trives, selv om der er store resultatforventninger. Derfor er en hyppig dialog med HR-partnerne vigtig.”

Fra netværket lød der flere gode, nysgerrige og kritiske spørgsmål som Marlene svarede godt på. Et af dem lød: “Hvis trivsel er et strategisk målepunkt og man måske ikke er helt tilfreds, er man så en “partykiller”, hvis man gør opmærksom på det?” lød det fra salen. “Nej det er man ikke” svarede Marlene. “Vi har da også enkelte afdelinger, hvor det hele ikke kører som smurt i olie, men vi tager det meget seriøst og prøver på bedste vis at håndtere problemerne så de ikke eskalerer, derfor vil vi hellere end gerne høre om, det, hvis der er noget der skurrer”

Sparekassen arbejder meget professionelt med HR-udvikling og har også fokus på diversitet på ledelsesniveau og på introduktionsplaner for nye medarbejdere eller som det hedder på moderne jysk; pre & onboarding, hvor man bl.a. sender en velkomstpakke ud med bobler og snolder til den nye medarbejder inden den pågældende starter i jobbet. Derudover skyder den nye medarbejders leder en video i afdelingen, hvor kollegerne byder den nye velkommen og sender den med ud med velkomstpakken.

Østjysk Business Networks medlemmer fik god inspiration fra områdedirektøren og der var bestemt masser at gode ting at samle op. Noget kræver naturligvis en vis størrelse organisation men andet kan man gå direkte hjem og gøre i netværksdeltagernes egne virksomheder. Til netværksmødet så man også både Nordea afdelingsdirektøren Steffen Ludvigsen, der bl.a. stillede et par gode spørgsmål og Vestjysk Banks afdelingsdirektør Hans Peder Hansen. Det vidner om, at man den lokale konkurrence til trods, sagtens kan mødes over en kop kaffe til et inspirerende netværksarrangement og dele erfaringer på tværs.

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler