28. februar 2024

Stort fremmøde til Snakbars første personalemøde

Forberedelserne til cafeens åbning den 3. april er ikke kun af fysisk art – mindst lige så vigtigt er det, at en stor gruppe af Hadsten borgere forpligter sig på at tage en tørn i cafeen.

Det ser dog ikke ud til, at det bliver noget problem. På personalemødet, der afholdtes i baglokalet hos Hadsten Apotek, var der mødt 30 frivillige op – en del af dem var unge, og det passer frivilligkoordinator Iben Lundorf og Linda Winding godt.

”Det er vigtigt, at der er så mange unge som muligt i gruppen af de frivillige. Kun på den måde får vi commitment fra de unge.”

ByensNyt.dk er naturligvis til stede, når Café Snakbar åbner den 3. april.

Foto: Peter Winding
Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler