22. maj 2024

No logo found

No logo found

Borgmester Nils Borrings nytårstale

Vi rundede 2020 af med en tro på et godt 2021 uden stor fokus på corona og et ønske om at finde tilbage til normaliteten, fællesskabet og aftaler i kalenderen. Nu får man jo ikke altid det, man ønsker sig, men i perioder har 2021 været et godt og genåbnet år.


Specielt efter sommerferien har der i Favrskov Kommune været godt gang i indvielser og koncert- og oplevelsestilbud til de ældre medborgere i kommunen. Vi har på festlig vis indviet Kollerup Enge i Hadsten, og det grønne projekt bliver med sikkerhed til gavn og glæde for os alle i mange år fremover. Det samme gør vores fokus på den vilde natur, hvor borgerne også har spillet fint med i 2021. De gratis biodiversitetspakker til haveejerne gik som varmt brød, og initiativet ’Vild med vilje’ er kommet godt fra start. Det er åbadet også ved Dannebrogspladsen og Gudenåen i Ulstrup. Det er en perle af en plads på alle tider af året – også nu med vinterbadningen. 

2021 blev også året, hvor vi for alvor har sat strøm til en del af kommunens biler for at få gang i den grønne omstilling. 12 elbiler kører nu i hjemmeplejen, og til foråret samler vi op på deres erfaringer med bilerne, så vi kan time vores næste biludskiftning.

Det store kapløb om at tiltrække nye borgere er for længst gået ind i det østjyske. Nogle af de nye borgere køber en byggegrund, og i 2021 har Favrskov Kommune sat en ny rekord med 119 solgte byggegrunde. Vi glæder os over, at mange kan se en fremtid for sig i Favrskov, og at mange af de nuværende borgere har lyst til at blive boende og derfor bygger nyt. Det giver ledige huse til nye tilflyttere, der ofte har en lille borger i hånden og måske en i maven. Det stiller krav til antallet af dagtilbudspladser, og der har vi sat turbo på etableringen af pladser i eksempelvis Søften, Hinnerup, Hadsten og Lading. 

Det er godt med vækst, men vi skal have en balanceret vækst, så vi stadig kan levere den gode kommunale service. I den anden ende af livscyklussen har vi mange seniorer, der både har brug for den kommunale service og også har et ønske om at vinke farvel til parcelhuset med den store have og finde en mindre bolig. Det kræver et varieret boligudbud, og det arbejder vi på at kunne understøtte endnu mere i fremtiden. Et eksempel er etagebyggeriet ved Ådalsvej i Hinnerup, hvor ventelisten til boligerne efter sigende allerede er lang. Som kommune bygger vi ikke boligerne, men vi har fokus på at tænke disse boliger ind i lokalplaner, hvor det giver mening, så vi også er attraktive for de seniorer, der forståeligt nok gerne vil blive i det nærområde, de kender så godt.

Heldigvis oplever vi også, at der er rift om kommunens erhvervsgrunde. Virksomheder flytter til, og etablerede virksomheder udvider. Det skaber lokale arbejdspladser og positive ringe i vandet. Det kræver god infrastruktur og et samarbejde, hvor vi som kommune lytter til virksomhedernes behov og ønsker, og hvor vi handler på det, der kan lade sig gøre. Igennem mange år har vi presset på for at få gang i en udbygning af Rute 26 til Viborg, og det er en politisk sejr, at projektet er kommet med i Folketingets store infrastrukturaftale, og at der i 2022 kommer gang i en opdatering af den eksisterende VVM-undersøgelse.

Indledningsvist nævnte jeg kort, at kommunens ældre medborgere har været indbudt til forskellige koncerttilbud. Efter et år med afsavn og isolation har der været stor glæde over at få nogle fælles oplevelser med blandt andre Lis og Per, Stig Rossen og Jesper Lundgaard. Igennem året er der også blevet arbejdet på at formulere kommunens første kulturstrategi. Mange borgere har givet deres besyv med og sat ord på, hvad der er vigtigt for dem, når det drejer sig om kulturelle tilbud og oplevelser. Byrådet har nu godkendt strategien, der med fem indsatsområder skal være med til at sætte retning for arbejdet med kulturen i Favrskov Kommune.

2021 har også på mange måder været et politisk år – både lokalt og nationalt med rigsretssagen og minksagen. Lokalt har årets store begivenhed været kommunalvalget 16. november. Jeg indledte med at konstatere, at man ikke altid får det, man ønsker sig – og sådan endte kommunalvalget også for mig. Det er ingen hemmelighed, at jeg havde håbet på endnu fire år som borgmester, da det er et spændende og meningsfuldt job. Det har været en fornøjelse at være borgmester i 12 år i Favrskov Kommune, hvor jeg har været med til at udvikle kommunen, arbejdet for en styrkelse af økonomien og ikke mindst – mødt en masse skønne mennesker. Heldigvis slipper jeg ikke det politiske arbejde og er stadig en aktiv del af Favrskov Byråd, hvor jeg håber, vi kan fortsætte det gode og konstruktive samarbejde.

Jeg glæder mig til at tage fat på alle de oplevelser og opgaver der venter i 2022. Det skal nok blive godt.

Jeg vil ønske alle et rigtigt godt nytår!

Nils Borring

Jonas Hooge
Jonas Hooge
Jonas står overordnet for det redaktionelle på byensnyt.dk og sørger samtidig for, at der også er styr på det kommercielle setup. Jonas har boet i Hadsten siden 2008, og har gennem flere år, været aktiv i foreningslivet i byen, både som udøver og i bestyrelser.

Relaterede artikler