20. juli 2024

Nye æresmedlemmer i HOG Hinnerup

HOG Hinnerups formand Kristian Hasager kunne på generalforsamlingen berette om en velfungerende forening med omkring 3400 medlemmer og en god styr på økonomien. 

2022 var som sædvanlig et travlt år for klubbens 14 sportslige afdelinger. Formanden nævnte herunder de store events klubben afholder, Sommerfesten, Oktoberfesten, Hinnerup Cup, Byfesten i Hinnerup, Talk Show med Anders Mattesen og Bingo Showet. Alt sammen arrangementer, der kræver en del ressourcer, og hvor flere afdelinger heldigvis var flinke til at bakke op. 

Formanden udnævnte på generalforsamlingen, at HOG Hinnerup har 18 æresmedlemmer og nu kunne føre to nye æresmedlemmer på listen. 

Nye æresmedlemmer
Niels Berg, tidligere borgmester i Hinnerup Kommune, der gennem en menneskealder helt tilbage fra 1971 havde været en aktiv del af idrætslivet i HOG, hvor han har dyrket fodbold, badminton og tennis. I en perioden på 6 år var han formand for HOG, og har klart, sat sit fingeraftryk på klubbens tennisanlæg, ligesom han i mange år var en af de samlende kræfter omkring klubbens venskabssamarbejde med oldboys fodboldspillere i Skagen. I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum i 2009 var Niels Berg primus motor på klubbens jubilæumsbog. Niels Berg har således gennem alle årene været en aktiv kulturbærer for HOG. 

Jesper Stenbroen, der i ca. 35 år har været en aktiv del af HOG Hinnerup. Kun 4 år gammel var han med forældrene i hallen for at spille badminton, senere blev det også fodbolden, der fik tag i Jesper. I perioder helt fra han var 16 år, har Jesper været fodbold- og badmintontræner. Senest i 9 sæsoner omkring klubbens 2006 drenge i fodbold. Jesper har været formand for badmintonafdelingen i en 4 årig år. Jesper har i flere år været en aktiv del af Danmarks mest Velgørende Fodbold, der har samlet store pengebeløb ind til velgørende formål ude i verden. 
Senest har Jesper sørget for op stregning af fodboldbaner og hjulpet til med sponsoropgaver og de mange events klubben afholder. 

Magnus Nielsen
Magnus Nielsen
Magnus Nielsen har boet i Hinnerup siden 1975 og har gennem årene været aktiv som træner, leder og bestyrelsesmedlem i en lang række foreninger, særligt i HOG, hvor han også har været mangeårig formand for fodsboldafdelingen. Magnus vil på ByensNyt bidrage med historier fra både sporten og bylivet i 8382.

Relaterede artikler