20. juli 2024

Mindeord: Når livet ændrer sig

Mindeord for kompagnichef Kurt Kristensen, Hjemmeværnskompagni Favrskov.

25-09-2023 Af Hjemmeværnskommandoen

Dette skulle have være en artikel omkring glæde, frivillighed og professionalisme fra østjyske soldater på skydelejr i Borris Skydeterræn.

Men, livet ændrede sig..

For vi mistede en meget dedikeret og trofast hjemmeværnssoldat og leder, kaptajn Kurt Kristensen, kompagnichef fra Hjemmeværnskompagni Favrskov blev fundet livløs i lejren og trods massiv indsats fra både de tilstedeværende soldater, hjerteløbere, ambulance, læger fra både lægeambulance og helikopter, så lykkes det desværre ikke at få kaldt Kurt tilbage til livet

Oberstløjtnant Christina Pojezny, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland begav sig på den tur som alle chefer i Forsvaret mindst ønsker sig at skulle tage. Kurts familie skulle underrettes om Kurts bortgang.

Tilbage i Borris Skydeterræn skulle Kurts soldater der var med Hjemmeværnskompagni Favrskov på skydelejren underrettes, de blev frigjort fra deres skydninger og satte kursen ind mod lejren, hvor de fik overbragt det sørgelige budskab.

De fik en grundig samtale med kaptajn Else-Marie Trærup, der udover at være chef for S9, også er den lokale rådgiver i OPRK – Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte.

Ude på skydebanerne blev skydeprogrammet afkortet og alle soldaterne fra Hjemmeværnsdistrikt Østjylland blev samlet på appelpladsen inde i lejren, hvor stabschef major Mads W. Roulund gav soldaterne en orientering omkring Kurts bortgang og bad om et minuts stilhed til ære for Kurt.

Kompagni Favrskov gennemførte søndag eftermiddag en lille mindehøjtidelighed i eget domicil, hvor kompagniets soldater var mødt talstærkt op. Her påtog, uddannelsesstøtteofficer i kompagniet, Christian sig opgaven at være fungerende chef for kompagniet indtil videre.

Alle tanker og medfølelse går til Kurts efterladte, de der kendte ham og til soldaterne fra Hjemmeværnskompagni Favrskov.

Æret være Kurts minde.

Hjemmeværnskompagni Favrskov tilføjer yderligere

Det er med stor sorg vi må meddele, at kompagniets dygtige og meget vellidte chef – Kurt – meget pludseligt gik bort i lørdags.

Kompagniet stillede igår med kort varsel 50-60 soldater til debriefing og en lille mindehøjtidelighed.

Vores dybfølte tanker går til de efterladte – Kurts hustru, børn og børnebørn.

Helt i Kurts ånd – så sørger vi i denne uge, men i næste uge så angriber vi igen.

Æret være Kurts minde.

TROVÆRDIGHED – VILJESTYRKE – FÆLLESSKAB

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler