20. juli 2024

Håb er temaet for fire foredag

Den sidste uge i september afholder Hadsten Storpastorat og Folkekirken Voldum Rud fire foredrag med fokus på håb.

Foredragene indgår i en perlerække af arrangementer med overskriften: Kirken, kunsten og kulturen med temaet HÅB. Foredragene er gratis.

Åbningsforedraget hedder: ”Hvor finder vi håb? og er med kulturredaktør og forfatter Michael Bach Henriksen og har underttilen “De store forfattere om vores tid”.

Selv siger han om foredraget: ”Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvel som personligt. På det politiske plan er der opbrud fra de gamle fasttømrede positioner. Fremtiden for den liberale verdensorden, der har hersket siden afslutningen på Anden Verdenskrig, er usikker, og institutioner står for fald. På det personlige plan er der også opbrud og usikkerhed. Psykiatere og præster møder dagligt folk med ondt i sjælen, der bebrejder sig selv, at de ikke lever op til egne idealer. Men er der veje ud af håbløsheden? Ja!”

På baggrund af bøgerne “Mellem frygt og håb” og “Håb og handling i en kriseramt verden” handler foredraget om vor tids store kriser. Med hjælp fra tidens mest interessante internationale forfattere og Michael Bach Henriksens møder med dem viser han og de en vej ud af det aktuelle morads.

Det andet foredrag, som er med Ronald Risvig har overskriften: Håb – humor og evangelium i Matador.

Om foredraget siger Risvig: ”I den varme forløsende humor ligger håbet gemt – I den varme forløsende latter er der en opstand mod døden – såvel den fysiske som den åndelige – mentale død. Håbet og Humoren er komplementære – der begge og hver for sig og tilsammen besidder en forløsende frisættende kraft, der gør det muligt at leve på trods af, hvad der ellers kan tynge.

Ronald Risvig Copyright © 2022 Ronald Risvig

Håbet og Humorens væsen retter sig ikke mod et bestemt objekt – men livet selv – som livsytring”

Hvordan det viser sig i et korsbækske miljø og borgerens indbyrdes liv giver Ronald Risvig et bud på – Og dermed også, hvordan det ytrer sig i vort liv anno 2023, for som Ronald skriver i sin bog ”Matador og Kristendom – 24 fortællinger om vort liv”: Korsbæk er ikke blot en by i provinsen, det er en tilstand i sjæl og krop!

Ole Juul (pressefoto)

Det tredje foredrag har overskriften: ”Håb og Livsglæde – Martin A. Hansen og Kristendommen” og er med tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat Ole Juul, der udtaler:

”Forfatteren Martin A. Hansen, der kom fra et miljø, der var fortrolig med kirke og kristentro, rettede i sin tid kritik mod kirken som institution, men igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig med held at vriste det bærende ud af institutionens ofte kvælende favntag, nemlig evangeliet. I de bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes det i fiktionen for Martin A. Hansen at give samme evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads midt i livet og her igennem udtrykke håbet og livsglæden, som altid er til stede – i livet som i evangeliet.”

Det fjerde foredrag har overskriften: ”Store Kongensgade 23” og er med Søren Ulrik Thomsen.

Søren Ukrik Thomsen (pressefoto)

Her kan du opleve en levende digtoplæser og en af Danmarks største forfattere! Søren Ulrik Thomsen er en skarp iagttager, dygtig foredragsholder og anerkendt forfatter, som i mange år har været utrolig populær i hele landet.

Han evner at kombinere sin store viden om samfund og litteratur med sine egne digte, oplæsninger og kække kommentarer. Der er plads til både grin, forundring og fundering over livet i de eftertragtede Søren Ulrik Thomsen foredrag med en af dansk poesis allerstørste.

Store Kongensgade 23, der udkom i 2021 er Søren Ulrik Thomsens reflekterede erindringsessay fuldt af minder om hans pubertet og moderens depression og langvarige ophold på sindssygehospitaler, om klasselærer Bodil, morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade Skole, men også af tanker om, hvorfor man skriver, om frygten for alderdommens rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang flammer op og dør ud.

Og om lejligheden i Store Kongensgade 23, hvor forfatteren kun boede et enkelt år, men alligevel er stedet, hvorfra fremtiden altid vil udstråle.

Deltagelse i et eller flere af de fire gratis foredrag foregår ved tilmelding på Hadsten Storpastorats hjemmeside: https://www.hadstenstorpastorat.dk/aktiviteter/temauge-om-haab

Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard
Jan Erik Elgaard er ejer af ByensNyt.dk og driver også konsulentvirksomheden Elgaard Mancom i Hadsten. Jan Erik er aktiv i byens kulturliv bl.a. som formand for Favrskov Revyen og har gennem flere år været engageret i Kulturhuset Sløjfens bestyrelse. Han er desuden næstformand for Favrskov Gymnasium, medlem af Hadsten Rotary Klub og medforfatter på to bøger.

Relaterede artikler